Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Parametry nastavení aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Shrnutí všech parametrů, které ovlivňují chování aplikace:

 • DP_PREVOD_PODKLADU Parametr určuje, zda se přidělené téma automaticky překopíruje ke studentovi.

  Úroveň: KATEDRA

  Pokud není parametr nastaven, téma se nepřekopírovává.

 • VKP_MAX_POCET_PRO_STUDENTA Parametr určuje, kolik témat může mít student v jednom okamžiku přiděleno.

  Úroveň: FAKULTA

  Hodnotu lze nastavit z intervalu <1, 3>

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO Předdefinované datum konce registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM Určí, zda je datum konce registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD Předdefinované datum začátku registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM Určí, zda je datum počátku registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI Parametr určuje, na kolik témat může být student v jednom okamžiku přihlášen. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje.

  Úroveň: FAKULTA

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM Určí, zda je maximální počet řešitelů tématu VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM Určí, zda je maximální počet zájemců o téma VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST Parametr určuje, zda jsou ostatní registrace na témata po přidělení zrušeny.

  Úroveň: KATEDRA

  Pokud není parametr nastaven, registrace se namažou.

 • VSKP_PODKLADY_FORMA Předdefinované nastavení formy VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM Určí, zda je forma tématu VŠKP definovaná v parametru VSKP_PODKLADY_FORMA nezměnitelná. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI Předdefinované nastavení hodnocení VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEZM Určí, zda je hodnocení tématu VŠKP definované v parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu.

  Úroveň: KATEDRA

  Po vytvoření nového tématu se k němu automaticky přidá omezení na fakultu, která je určena hodnotou v poli pracoviště.

 • VSKP_PRACOVISTE_NEZM Určí, zda je přednastavené pracoviště u tématu nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

  Nevztahuje se uživatelské na role administrátor, prorektor, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mají právo upravovat celé téma, proto mohou vždy měnit i pracoviště. Studijní referentka může vypisovat témata pro více pracovišť a měla by mít možnost pracoviště vybírat. Student u tématu zadaného studentem vždy volí, pro jaké pracoviště téma bude vypisované, proto není možné, aby bylo pracoviště přednastavené a nešlo měnit.

 • VSKP_VOLITELNA_LITERATURA Pokud je nastaveno, nemusí být v tématu VŠKP vyplněna LITERATURA.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZADAVANI_DO Určuje, do kdy je možné témata vypisovat. Pokud není uveden, není doba vypisování omezena.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZADAVANI_KDO Určuje, které uživatelské role mají povolení zadávat nová témata.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze rolí vyučující, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mohou vypisovat témata vždy bez ohledu na nastavení tohoto parametru.

 • VSKP_ZVEREJNENO_OD Datum zveřejnění schválených témat k registraci studentům. Pokud není uveden, jsou témata zveřejňována okamžitě.

  Úroveň: KATEDRA