Simulace přesunu výuky — Výběr stěhování

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Stěhování výuky

Výběr stěhování slouží k definování základních informací o simulaci přesunu výuky. Každé definované stěhování obsahuje vlastní vytvořenou simulaci přesunu výuky. Data stěhování zůstávají uložená pro pozdější použití a je možné je kdykoliv načíst.

Na následujícím obrázku je zobrazena záložka pro výběr stěhování. Obsahuje možnost zvolit již existující stěhování nebo vytvořit stěhování nové.

Záložka pro výběr stěhování

Obrázek 531. Záložka pro výběr stěhování. 

Dokud nedojde ke zvolení stěhování, aplikace nedovoluje provádět žádné jiné akce.

Založení nového stěhování

Uživatel může založit nové stěhování. Po kliknutí na odkaz Založit nové stěhování se otevře dialogové okno, které umožňuje vyplnit základní údaje o stěhování. Všechny položky zobrazeného formuláře jsou povinné.

Dialogové okno pro založení nového stěhování

Obrázek 532. Dialogové okno pro založení nového stěhování. 

Položka Název slouží k pojmenování stěhování. Do položky Akad. rok je nastavován akademický rok, s jehož daty se bude simulace provádět. V položce Semestr je nastaven semestr, jehož rozvrhové akce se budou přesouvat.

Po vytvoření nového stěhování dojde k přesunu na další záložku.

Výběr existujícího stěhování

Pokud uživatel chce zobrazit již dříve vytvořené stěhování, vybere ho ze seznamu, který je zobrazen na následujícím obrázku. Seznam obsahuje název stěhování, semestr a rok označující data, která se použijí pro simulaci, a datum a čas vytvoření stěhování. Tyto údaje slouží k lepší identifikaci a jednoduššímu zvolení dříve vytvořených stěhování.

Výběr již vytvořeného stěhování

Obrázek 533. Výběr již vytvořeného stěhování. 

Po zvolení stěhování se načtou jeho data a aplikace se přesune na další záložku.