Rozvrh a předměty — Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu

Výskytem výuky rozvrhové akce (RA) je míněno každé její konkrétní konání - rozvrhová akce se například koná každé pondělí celý semestr, jednotlivých konání je tedy obvykle např. 13.

Vyučující nebo sekretářka katedry může u každého výskytu rozvrhové akce rozhodnout, zda se koná (automaticky předzvoleno), zda daný výskyt výuky odpadá a nebo zda výuka probíhá online. Tímto způsobem tedy lze například zrušit výuku některé RA v jednom konkrétním týdnu. Ke každému výskytu výuky lze také přidat případně poznámku či u něj nastavit jiného vyučujícího, který akci nahrazuje (suplování). Takové změny výuky v konkrétním týdnu se zobrazí i v rozvrzích (včetně případné poznámky).

Vyučující smí upravovat výskyty výuky svých rozvrhových akcí. Sekretářka katedry smí upravovat výskyty výuky všech předmětů své katedry.

Zobrazení výskytů výuky a jejich případná úprava se provádí ve formuláři, který lze vyvolat kliknutím na ikonu ve sloupci 'Výskyty výuky' v tabulce se seznamem předmětů vyučujícího.

Seznam předmětů vyučujícího

Obrázek 170. Seznam předmětů vyučujícího. 

Po kliknutí na ikonku v sloupci 'Výskyty výuky' se zobrazí dialogové okno se seznamem rozvrhových akcí daného předmětu. Vyučujícímu se nabídnou pouze platné akce, u kterých je veden jako vyučující, sekretářce katedry pak všechny platné akce předmětu.

Po kliknutí na odkaz 'Výskyty výuky RA' u konkrétní RA se zobrazí seznam jednotlivých výskytů výuky zvolené RA. U každého výskytu výuky RA lze pak případně změnit stav z 'Koná se' na 'Odpadá' či 'Probíhá online' nebo zpět a lze případně připojit i poznámku. Změna stavu a případná poznámka se uloží po kliknutí na tlačítko Uložit u příslušného řádku z výskytem výuky.

V případě online výuky můžete do poznámky vepsat webovou adresu. Vepíšete-li pouze a jen adresu (začínající http://, https:// či jen www), v rozvrzích se pak tato adresa promění přímo v odkaz, aby tam studenti mohli vstoupit rovnou proklikem.

Pokud již např. rozvrhář, administrátor nebo studijní referentka zadali u konkrétního výskytu RA stav na 'Nekoná se', nemůže již vyučující nebo sekretářka tuto skutečnost změnit.

Role Vyučující a Sekretářka katedry má možnost u výskytu výuky pouze volby stavů 'Koná se', 'Odpadá' či 'Probíhá online'. Pokud je výskyt výuky v jiném než v těchto dvou stavech, nemá role Vyučující a Sekretářka katedry možnost změny.

Role Studijní referentka, Spec. stud. referentka, Prorektor, Fakultní rozvrhář, Fakultní superrozvrhář, Univerzitní rozvrhář a Administrátor mohou volit stavy 'Koná se' nebo 'Nekoná se'. Role Administrátor může nevíc volit i volbu 'Rektorský den'.

Formulář pro úpravu výskytů výuky rozvrhové akce

Obrázek 171. Formulář pro úpravu výskytů výuky rozvrhové akce. 

Ukázka rozvrhu s online výukou - rozvrh týdenní / kombinovaný

Obrázek 172. Ukázka rozvrhu s online výukou - rozvrh týdenní / kombinovaný. 

Ukázka rozvrhu s online výukou - rozvrh po jednotlivých dnech

Obrázek 173. Ukázka rozvrhu s online výukou - rozvrh po jednotlivých dnech. 

Situace, kdy se výuka „Koná“ a je nastaven jiný zastupující vyučující, je systémem interpretována tak, že v tento konkrétní týden akci vyučuje výhradně onen zadaný „zastupující“ vyučující. Běžní vyučující zadaní u rozvrhové akce jako takové v tento týden akci ve svém rozvrhu či kalendáři nemají:

Ukázka rozvrhu se zastupujícími vyučujícími - zadání

Obrázek 174. Ukázka rozvrhu se zastupujícími vyučujícími - zadání. 

Ukázka rozvrhu se zastupujícími vyučujícími - zobrazení v rozvrhu

Obrázek 175. Ukázka rozvrhu se zastupujícími vyučujícími - zobrazení v rozvrhu.