Rozvrh a předměty — Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu

Výskytem výuky rozvrhové akce (RA) je míněno každé její konkrétní konání, které je zaneseno v časoprostoru.

Vyučující nebo sekretářka katedry může u každého výskytu rozvrhové akce rozhodnout, zda se koná (automaticky předzvoleno) nebo zda daný výskyt RA odpadá. Tímto způsobem tedy lze například zrušit výuku některé RA v jednom konkrétním týdnu. Ke každému výskytu výuky lze také přidat případně poznámku. Případné odpadnutí/zrušení výuky v konkrétním týdnu se zobrazí i v rozvrzích (včetně případné poznámky).

Vyučující smí upravovat výskyty výuky svých RA, tj. RA u kterých je uveden jako vyučující. Sekretářka katedry smí upravovat výskyty výuky RA všech předmětů své katedry.

Zobrazení výskytů výuky a jejich případná editace se provádí ve formuláři, který lze vyvolat kliknutím na ikonu ve sloupci 'Výskyty výuky' v tabulce se seznamem předmětů vyučujícího.

Seznam předmětů vyučujícího

Obrázek 150. Seznam předmětů vyučujícího. 

Po kliknutí na ikonku v sloupci 'Výskyty výuky' se zobrazí dialogové okno se seznamem RA daného předmětu. Vyučujícímu se nabídnou pouze platné RA, u kterých je veden, sekretářce katedry pak všechny platné RA předmětu.

Po kliknutí na odkaz 'Výskyty výuky RA' u konkrétní RA se zobrazí seznam jednotlivých výskytů výuky zvolené RA. U každého výskytu výuky RA lze pak případně změnit stav z 'Koná se' na 'Odpadá' nebo zpět a lze případně připojit i poznámku. Změna stavu a případná poznámka se uloží po kliknutí na tlačítko Uložit u příslušného řádku z výskytem výuky.

Pokud již např. rozvrhář, administrátor nebo studijní referentka zadali u konkrétního výskytu RA stav na 'Nekoná se', nemůže již vyučující nebo sekretářka tuto skutečnost změnit.

Role Vyučující a Sekretářka katedry má možnost u výskytu výuky pouze volby stavů 'Koná se' nebo 'Odpadá'. Pokud je výskyt výuky v jiném než v těchto dvou stavech, nemá role Vyučující a Sekretářka katedry možnost změny.

Role Studijní referentka, Spec. stud. referentka, Prorektor, Fakultní rozvrhář, Fakultní superrozvrhář, Univerzitní rozvrhář a Administrátor mohou volit stavy Koná se' nebo 'Nekoná se'. Role Administrátor může nevíc volit i volbu 'Rektorský den'.

Formulář pro úpravu výskytů výuky rozvrhové akce

Obrázek 151. Formulář pro úpravu výskytů výuky rozvrhové akce.