Informace pro příjezdy a výjezdy

Portál IS/STAG podporuje export a import dat ve formátu XML. Student tak může přenášet exportovaná data mezi systémy různých institucí, které tento formát podporují. Podrobnější informace o formátu a možnostech přenášených dat se nachází na úvodní stránce Přenos dat mezi systémy.

Místa, kde je možné data exportovat jsou označena ikonou . Možnost importu dat označuje ikona .

Před odjezdem

Student si může před odjezdem na výjezd exportovat údaje, které byly do portálu IS/STAG o tomto výjezdu zadané. Tento export může provést v portletu Výjezdy na krátkodobý pobyt (S035), který se nachází na podstránce Moje studium / ECTS výjezdy.

Export dat výjezdu

Obrázek 38. Export dat výjezdu. 

Osobní údaje

XML soubor s daty může student importovat do informačního systému školy, na kterou jede na výjezd. V portálu IS/STAG bude import dat vypadat následovně. V portletu Příjezdy na krátkodobý pobyt (S034), který se nachází na podstránce Uchazeč / ECTS Příjezdy, se na záložce Osobní údaje nachází ikona umožňující import dat.

Import osobních údajů

Obrázek 39. Import osobních údajů. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého student nahraje exportovaná data. Pokud systém nalezne data, která je možné do formuláře importovat, zobrazí je studentovi k výběru.

Volba dat

Obrázek 40. Volba dat. 

Po kliknutí na zvolená data se formulář předvyplní importovanými daty. Student pak dále může položky upravovat a doplňovat.

Importovaná data

Obrázek 41. Importovaná data. 

Údaje o příjezdu

Stejným způsobem je možné importovat také data do záložky Příjezd. Nad formulářem se nachází ikona pro import dat.

Import informací o mobilitě

Obrázek 42. Import informací o mobilitě. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého student nahraje exportovaná data. Pokud již soubor nahrál v části s osobními údaji, nemusí zde již data nahrávat a může rovnou zvolit, která data chce do formuláře importovat.

Volba mobility

Obrázek 43. Volba mobility. 

Po kliknutí na zvolená data se formulář předvyplní importovanými daty. Student pak dále může položky upravovat a doplňovat.

Importovaná data mobility

Obrázek 44. Importovaná data mobility. 

Po návratu

Pokud si student na škole, kde byl na krátkodobé mobilitě exportoval data o absolvovaném studiu, může je použít pro import hodnocení absolvovaných předmětů. V portálu IS/STAG se tento import nachází v portletu Výjezdy na krátkodobý pobyt (S035) na podstránce Moje studium / ECTS výjezdy.

V záložce Výjezdy student zvolí výjezd. Následně vybere předmět, jehož hodnocení chce importovat. V záložce Úprava již zadaného předmětu se mu zobrazí detail informací. V části Informace o složené zkoušce z tohoto předmětu se nachází ikona pro import dat.

Import hodnocení absolvovaných předmětů

Obrázek 45. Import hodnocení absolvovaných předmětů. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého student nahraje exportovaná data. Pokud již soubor nahrál při importu hodnocení jiného předmětu, nemusí zde již data nahrávat a může rovnou zvolit, která data chce do formuláře importovat.

Volba mobility

Obrázek 46. Volba mobility. 

Po kliknutí na zvolena data se formulář předvyplní importovanými daty. Student pak dále může položky upravovat a doplňovat.