Moje údaje — Stipendia studenta

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento portlet slouží studentovi ke sledování stavu svého sociálního a ubytovacího stipendia. Zobrazuje historii stipendií a aktuální stav žádosti. Je-li to v daný okamžik možné a povolené, může zde student přímo elektronicky o stipendium zažádat.

Ubytovací stipendium

Ilustrační obrázek — záložka ubytovací stipendium, možný průběh/stav žádostí.

Obrázek 82. Ilustrační obrázek — záložka ubytovací stipendium, možný průběh/stav žádostí. 

Ilustrační obrázek — záložka ubytovací stipendium, jiný možný průběh/stav žádostí.

Obrázek 83. Ilustrační obrázek — záložka ubytovací stipendium, jiný možný průběh/stav žádostí. 

Možné stavy žádosti o ubytovací stipendium

Poznámka

Následuje výčet stavů podporovaných systémem IS/STAG. Zda je na dané škole stav přípustný, si škola sama nastavuje parametry svého stipendijního řádu — pokud vás zajímá přesný výčet možných stavů na vaší škole, zjistíte jej z příslušných legislativních nařízení vaší školy.

 • Podána žádost

 • Dostává stipendium

 • Čeká se na ověření Matrikou studentů v Brně, zda jde o první studium

 • Přerušené studium

 • Bydlí v místě studia

 • Přerušené studium a zároveň Bydlí v místě studia

 • Ukončené studium

 • Není první studium

 • Překročena standardní doba studia

 • Není z EU

 • Není prezenční forma studia

 • Platí dle § 58 odst. 3

 • Platí dle § 58 odst. 4

 • Čeká se na podání žádosti

 • Čeká se na SIMS a je Přerušené studium

 • Čeká se na SIMS a Bydlí v místě studia

 • Čeká se na SIMS a je Přerušené studium a zároveň Bydlí v místě studia

 • Čeká se na SIMS a je Ukončené studium

 • Čeká se na SIMS a je Překročena standardní doba studia

 • Čeká se na SIMS a Platí dle § 58 odst. 3

 • Čeká se na SIMS a Platí dle § 58 odst. 4

Sociální stipendium

Ilustrační obrázek — záložka sociální stipendium, před žádostí.

Obrázek 84. Ilustrační obrázek — záložka sociální stipendium, před žádostí. 

Možné stavy žádosti o sociální stipendium

Poznámka

Následuje výčet stavů podporovaných systémem IS/STAG. Zda je na dané škole stav přípustný, si škola sama nastavuje parametry svého stipendijního řádu — pokud vás zajímá přesný výčet možných stavů na vaší škole, zjistíte jej z příslušných legislativních nařízení vaší školy.

 • Podána žádost

 • Čeká se na kontrolu referentky IPC

 • Dostává stipendium

 • Nepřiznáno / Odebráno

 • Přerušené studium

 • Dosaženo věku 26 let

 • Ukončené studium

 • Přerušené studium a čeká se na kontrolu studijní referentkou

 • Dosaženo věku 26 let a čeká se na kontrolu studijní referentkou

 • Ukončené studium a čeká se na kontrolu studijní referentkou

 • Čeká se na podání žádosti

 • Překročena standardní doba studia

 • Překročena standardní doba studia a čeká se na kontrolu studijní referentkou