Administrace evaluace — Správa služeb

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na všechny typy anket lze přidat hodnocení služby. V podstatě se může nechat hodnotit cokoliv, co se definuje jako služba v této části.

Na dotazník se hodnocení služby přidá v nastavení typu anket, kdy se ke vloženému tvrzení přiřadí služba / služby (viz Záložka Tvrzení)

Záložka 'Přehled služeb' obsahuje dvě podzáložky. První podzáložka 'Přehled služeb' slouží k definování služeb samotných. Druhá záložka 'Nastavení zobrazení výsledků' slouží k určení, jakým způsobem budou zobrazeny výsledky hodnocení služby v konkrétní anketě.

Přehled služeb

Záložka obsahuje seznam již vytvořených služeb. Služby, které doposud nebyly použity v žádném typu ankety (dotazníku), lze smazat.

Zobrazovaný seznam služeb lze případně také filtrovat. Filtrovat služby lze podle zkratky pracoviště služby a dále podle toho, zda již byla služba použita v některém typu ankety (dotazníku) či nikoliv.

Přehled služeb

Obrázek 576. Přehled služeb. 

Novou službu lze přidat pomocí formuláře pro vytvoření nové služby. Zde je potřeba povinně vyplnit název / zkratku služby, dále její popis a zkratku pracoviště služby.

Zde je při vyplňování nutné si uvědomit, že to co pak uvidí student v dotazníku ankety je název/zkratka služby a popis služby a to v podobě název/zkratka službypopis služby.

Nastavení zobrazení výsledků

Tato záložka slouží k určení, jakým způsobem budou zobrazeny výsledky hodnocení služby v konkrétní anketě.

Seznam v horní části obrazovky obsahuje použití služeb v jednotlivých anketách. Po kliknutí na zvolenou hodnocenou službu, se objeví podrobnější informace o službě a anketě, ve které byla tato služba hodnocena. Součástí informací o zvolené službě je i možnost stažení připomínek od studentů ke službě (v PDF formátu) a také případně možnost stažení textových odpovědí na ty tvrzení služby, na která měl případně student odpovídat slovně (v PDF formátu). Dále se objeví formulář pro nastavení způsobu zveřejnění výsledků hodnocení služby.

Jako první možnost v tomto formuláři je volba, zda je dané hodnocení služby platné nebo ne. Zneplatněné hodnocení služby se pak nebude uživatelům vůbec nabízet k prohlížení. Zneplatnění se používá např. pro hodnocení služby, které bylo jen testovací nebo jde o nějaké historické hodnocení, které nechceme již zveřejňovat.

Další možností je k hodnocení připojit libovolnou poznámku. Pokud bude poznámka vyplněna, bude se zobrazovat u hodnocení služby pro jakoukoliv volbu typu zobrazení výsledků služby, viz dále.

Poslední možností nastavení je způsob zobrazení výsledků hodnocení. Jednotlivé volby jsou:

  • Žádné zobrazení:  Tato volba zobrazí uživateli informaci, že zobrazení výsledků hodnocení služby není v dané aplikaci povoleno.

  • Standardní zobrazení výsledků hodnocení služby:  Zobrazí celkové výsledky hodnocení služby a dále výsledky po fakultách.

  • Zadáním URL na soubor s výsledky hodnocení služby:  Zobrazí vložený odkaz na soubor/stránku s výsledky hodnocení služby.

Defaultně je pro každou službu v anketě přednastavena pro zobrazení hodnocení volba 'Žádné zobrazení'.

Nastavení zobrazení výsledků

Obrázek 577. Nastavení zobrazení výsledků.