Kvalifikační práce — Ostatní

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Návaznost dat a sestav

Student případně nejprve vyplní podklady pro zadání VŠKP. Následně, když je mu na základě těchto podkladů chváleno katedrou zadání práce, vznikne KOPIÍ těchto dat zadání VŠKP. V zadání VŠKP pak následně může jednak sekretářka katedry upravovat některé položky (např. Seznam doporučené literatury, Zásady pro vypracování atd.) a to z důvodu doplnění některých např. formátovacích TeXovských značek (z důvodu následného vytištění katedrou samotného zadání VŠKP, které bude doplněno razítkem a podpisem katedry a student si jej vloží do tištěné verze své VŠKP). Dále bude moci student skrze portálovou aplikaci pro doplňování údajů o VŠKP doplňovat k těmto již stávajícím datům další položky/údaje týkající se zadání a údajů o VŠKP.

Zobrazení TeXovských značek v tiskových sestavách

Tato část se týká portálových tiskových PDF sestav 'Podklady pro zadání VŠKP práce' a 'Údaje o VŠKP práci studenta'.

Dle letitých a mnohokráte znovu prodiskutovaných důvodů, které nakonec vždy vedly ke stejnému závěru, je ve výše uvedených sestavách vždy zobrazen přesně ten text, který je uložen v databázi. Tj. jsou-li součástí textu, který se tiskne na zmíněných dvou sestavách, např. i TeXovské nebo jiné značky, nejsou tyto značky nijak interpretovány a jsou vytištěny přesně ve svém znění jako obyčejný text. Tato situace může nastat především u sestavy 'Údaje o VŠKP práci studenta' a to z důvodů uvedených v odstavci 'Návaznost dat a sestav'. Tyto sestavy jsou generovány momentálně pomocí JasperReports a tato technologie neumí interpretovat TeXovské značky a ani k tomu není určena. Dle dohody se tyto případné TeXovské značky před tiskem nijak neodstraňují ani nepřekonvertovávají a to z důvodu, že některá zadání VŠKP mohou obsahovat cíleně tyto značky, např. z důvodu vložení komlikovaného vzorce do zadání VŠKP a podob. Do budoucna je plánováno vytvoření TeXovských verzí těchto sestav a v nich již tyto značky budou pochopitelně interpretovány. Do té doby však budou případně zobrazovány tak jak jsou do textu vloženy - není to idální, ale momentálně je to 'volba nejmenšího zla'. Jako další důvod pro tuto volbu je i fakt, že zmíněná sestava 'Údaje o VŠKP práci studenta' není žádnou oficielní sestavou,která by se někam vkládala, posílala, vystavovala, šla do knihovny atd.