Absolvent — Informování o klubu absolventů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Stránka slouží pro nastavenení textu emailu, který se rozesílá novým absolventům ve zvolené dny.

Seznam šablon

Zde se zobrazí všechny vyplněné šablony. Šablonu je možno upravit, kopírovat či smazat. Pro tvorbu nové šablony slouží tlačítko pod tabulkou.

Absolvent - tabulka šablon

Obrázek 656. Absolvent - tabulka šablon. 

Formulář pro šablonu

Formulář slouží k tvorbě a úpravám šablon.

Absolvent - formulář šablony

Obrázek 657. Absolvent - formulář šablony. 

Priorita šablon a nastavení

Priority od nejvyšší k nejnižší:

  • Fakulta s vyplněným typem

  • Fakulta s typem 'Vše'

  • REK s vyplněným typem

  • REK s typem 'Vše'

Šablona fakulty s vyplněným typem studia má nejvyšší prioritu. Poté má prioritu fakulta, které má typ nastavený na 'Vše'. Šablona pro REK s vyplněným typem studia má prioritu 3, takže pokud je vyplněná nějaká fakulta, tak se využije šablona dané fakulty. Nejnižší prioritu má šablona REK s typem vyplněným jako 'Vše'.

Šablona, která má platnost nastavenou jako 'Ne' se nepoužije. Pokud existuje šablona s nižší prioritou, bude použita místo této šablony, která má platnost nastavenou jako 'Ne'.