Rozvrh a předměty — Tisk zkouškového katalogu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Zkouškový katalog — tisková sestava

Zkouškový katalog je seznam studentů daného předmětu určený k tisku a doplnění údajů o zápočtech a zkouškách. Zpravidla se po doplnění těchto údajů předává na sekretariát katedry, kde se nějakým způsobem dále zpracuje či archivuje. Může ale také sloužit jako pomůcka vyučujícímu — seznam studentů, který mu může sloužit k evidenci docházky apod.

Tisk průběhu studia je k dispozici přihlášeným vyučujícím nebo uživatelům s rolí katedra na podstránce Rozvrh a předměty záložky Moje výuka po rozkliknutí odkazu na formulář tisku. Z důvodů různých požadavků na tento dokument je před jeho vytištěním možné nastavit co a v jaké formě bude obsahovat.

Konfigurační formulář sestavy Zkouškový katalog

Obrázek 167. Konfigurační formulář sestavy Zkouškový katalog. 

Příklad na předmětu zakončeném zkouškou s vyplněným hodnocením

Obrázek 168. Příklad na předmětu zakončeném zkouškou s vyplněným hodnocením. 

Předmět zakončen zápočtem, bez hodnocení, bez oddělovačů, zobrazení všichni vyučující

Obrázek 169. Předmět zakončen zápočtem, bez hodnocení, bez oddělovačů, zobrazení všichni vyučující. 

Poznámka

Sestava Zkouškový katalog obsahuje ještě jednu stránku zařazenou na konec, kde je momentálně zobrazen seznam předmětů, pro něž byla tištěna. Tato stránka bude v dohledné době nahrazena stránkou se statistickými údaji o předmětu.