Kontrola plagiátorství — Proces kontroly prací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole je popsán způsob, který je použit pro kontrolu plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací.

Pro kontrolu se využívá systém Theses.cz. Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor, …) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů.

Každá škola, která je zapojena do Theses.cz a která používá IS/STAG, má možnost využít modul IS/STAG, který zařizuje plně automatickou komunikaci mezi IS/STAG a Theses.CZ. Modul funguje následujícím způsobem:

  • Nahrávání prací z IS/STAG do Theses.cz. V okamžiku, kdy vysokoškolská kvalifikační práce v IS/STAG splňuje následující dvě hlavní podmínky, je zaslána do Theses.cz. Odeslání probíhá dávkově jednou denně ve večerních hodinách.

    • Práce musí mít vyplněn datum odevzdání (= tj. byla již oficiálně odevzdána).

    • Práce musí mít obsahovat elektronickou verzi plného textu práce (obvykle nahrává sám student na portálu IS/STAG).

    Práce jsou tedy zaslány okamžitě poté, co student nahraje plný text a katedra tím, že vyplní datum odevzdání, práci oficiálně přijme.

  • Kontrola práce. Systém Theses.CZ má nyní několik dní na zařazení práce do registru a porovnání se všemi ostatními evidovanými pracemi. Obvykle je kontrola hotova již během první noci po nahrání práce, teoreticky je ale možno, že to bude trvat až 5 dní.

  • Získání výsledků kontroly. IS/STAG každé ráno zkouší získat zpět z Theses.CZ výsledky kontrol prací. Tyto výsledky jsou uloženy do IS/STAG a od toho okamžiku je začne ukazovat portlet "Práce — plagiáty".

Na tomto procesu zpracování prací se dohodlo 6 vysokých škol používajících IS/STAG v květnu 2010 a takto byl systém implementován a během roku 2010 do něj byly všechny tyto vysoké školy úspěšně zapojeny. Proces funguje na všech fakultách celé školy bez rozdílu. Přístupová práva k výsledkům plagiátů a práva měnit příznak posouzení podobnosti je možno nastavovat různě až do úrovně kateder.