Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Prohlížení odevzdaných prací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na záložce Odevzdané práce lze provádět veškeré operace s pracemi, které odevzdali Vaši studenti. Práce lze vyhledávat podle různých kritérií, stahovat jednotlivě či hromadně (ve formě ZIP archivu) či případně hodnotit (viz dále kapitola o hodnocení).

Na obrázku je uvedena podoba vyhledávacího formuláře se všemi možnostmi (obvykle však pro běžné použití postačí jeho základní verze, ve které jsou pokročilé možnosti schovány). Jednotlivé volby mají následující význam:

  • Okruh témat, téma. Omezení výběru pouze na daný okruh témat či konkrétní téma.

  • Jen poslední verze. Pokud student odevzdal více verzí svojí práce, zobrazí vždy pouze poslední (nejnovější) pokus o odevzdání.

  • Jen nepřečtené. Aplikace eviduje, zda si danou odevzdanou práci již nějaký (jakýkoliv oprávněný) vyučující stáhl. Již stažená práce je označena barevně - název souboru je uveden zelenou barvou. Pokud je zaškrtnuto, pak aplikace vyhledá pouze práce, které ještě nebyly žádným z vyučujících staženy.

  • Kdy odevzdáno. Filtruje práce podle toho, v jakém období v rámci termínů byly odevzdány. Možnosti jsou: Kdykoliv, do řádného termínu, řádný-mezní termín, mezní-opravný termín.

  • Výsledek kontroly. Filtrování podle výsledku kontroly odevzdané práce

  • Datum od, datum do, os. číslo autora, příjmení autora, název týmu, název souboru, učitel . Další možnosti pro filtrování, jejichž využití je zřejmé.

Pokud má vyhledaný student úlevy z důvodu zdravotních specifik, u jeho jména se nachází ikonka , která umožňuje tyto úlevy zobrazit. Tato možnost se zobrazuje pouze vyučujícím, kteří daného studenta učí.