E-learningové systémy — Přenos výsledků kurzů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Přenos výsledků kurzů obsahuje část aplikace, která slouží ke správě studentů na kurzech a převodu výsledků z kurzu do IS/STAG.

Práce s aplikací

Všechny níže popsané funkcionality se týkají pouze správy Moodle kurzů. Ostatní e-learningové systémy se zde nespravují a žádné informace se z nich do IS/STAG nepřenášejí.

Záložka se skládá ze tří podzáložek. Po vyhledání existujícího kurzu se tyto podzáložky zobrazí uživateli a umožní mu s kurzem dále pracovat. Na všech těchto podzáložkách je možné v nutných případech spustit ruční synchronizaci výsledků kurzů, která běžně probíhá každnou noc automaticky.

Studenti

Záložka Studenti slouží ke správě studentů na kurzu. Umožňuje zobrazit, kteří studenti se na kurzu nachází, jaké hodnocení z kurzu mají a zda toto hodnocení znamená, že vyhověli podmínkám úspěšného absolvování kurzu. Také je zde možné studenty z kurzu odebrat.

Seznam studentů na kurzu

Obrázek 421. Seznam studentů na kurzu. 

Zápočet před zkouškou

Záložka Zápočet před zkouškou umožňuje převést celkový výsledek studenta na kurzu na hodnocení zápočtu před zkouškou. Ve sloupečku Výsledek kurzu je vidět, jaké hodnocení je uloženo v systému Moodle. Učitel pak může vyplnit hodnocení, pokus, datum a stisknout tlačítko Uložit. Pokud celkový výsledek kurzu odpovídá systému hodnocení (Splnil/Nesplnil, 1/2/3/4, 1/2/3/4/5, 1/1-/2/2-/3/3-/4, 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4, A/B/C/D/E/F, A/B/C/D/E/Fx/F), je možné ho zkopírovat do sloupečku známka.

Varování

Neumožňujeme a NEBUDEME UMOŽŇOVAT, aby se celkový výsledek studenta na kurzu z Moodle automaticky přenesl do hodnocení studenta na předmětu BEZ ZÁSAHU učitele. Zadání hodnocení studenta na předmětu je učitelova odpovědnost a není možné ji nahradit automatikou. Navíc ani nemůžeme vědět, zda výsledek z kurzu je jediné, co ovlivňuje hodnocení studenta na předmětu.

Možnost zadání zápočtů

Obrázek 422. Možnost zadání zápočtů. 

Zápočty / Zkoušky

Záložka Zápočty / Zkoušky nabízí stejné možnosti jako předchozí záložka, jen se zde upravuje hodnocení ze zápočtu resp. zkoušky. Navíc zde uživatel může přidat bodové hodnocení. Toto bodové hodnocení je možné zkopírovat z položky Výsledek kurzu.

Možnost zadání známek ze zkoušky

Obrázek 423. Možnost zadání známek ze zkoušky.