Simulace přesunu výuky — Výsledky simulace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Simulace přesunů výuky

Simulace přesunů výuky provádí nastavení místnosti dne v týdnu a času všem zvoleným rozvrhovým akcím. Při tomto přesunu se snaží o co největší zachování původního dne a času.

Pokud nebyla simulace spuštěna v předchozí záložce, je možné ji spustit i na této stránce. Na následujícím obrázku je zobrazena možnost jejího spuštění.

Záložka pro výsledky simulace

Obrázek 546. Záložka pro výsledky simulace. 

Průběh simulace

Zobrazení průběhu simulace se nachází na následujícím obrázku. Informuje, která fáze stěhování je aktuálně přesouvaná a jak dlouho již simulace běží.

Zobrazení průběhu simulace přesunů výuky

Obrázek 547. Zobrazení průběhu simulace přesunů výuky. 

Výsledné statistiky

Po skončení simulace se zobrazí její výsledky. V první části, která je zobrazena na následujícím obrázku, se nachází základní údaje o době běhu simulace a základní informace o úspěšnosti přesunu výuky.

Zobrazení výsledných statistiky simulace přesunů výuky

Obrázek 548. Zobrazení výsledných statistiky simulace přesunů výuky. 

Grafy se statistickými ukazateli

V další části se nachází možnost zobrazení grafů, které informují o úspěšnosti simulace přesunu výuky.

Zobrazení grafů se statistickými ukazateli

Obrázek 549. Zobrazení grafů se statistickými ukazateli. 

Přesouvané rozvrhové akce

Na následujícím obrázku je zobrazeno nové umístění rozvrhových akcí spolu s jeho původním umístěním. Dále je zde vidět, které rozvrhové akce se povedlo přesunout a pro které nebylo nové místo nalezeno.

Seznam přesouvaných rozvrhových akcí

Obrázek 550. Seznam přesouvaných rozvrhových akcí.