Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Přidělení témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Fáze přidelování témat VŠKP

Obrázek 255. Fáze přidelování témat VŠKP. 

Registrovaná témata mohou být přidělena studentům, kteří o ně projevili zájem. O přidělení tématu rozhoduje vedoucí práce. Může se řídit prioritami, které studenti při registraci uvedli. Dále se může rozhodovat podle poznámek připsaných k tématu registrovanými studenty. Přidělení je prováděno v záložce Studenti, která je zobrazena na následujícím obrázku.

Registrovaní studenti na téma VŠKP

Obrázek 256. Registrovaní studenti na téma VŠKP. 

Další registrovaná témata studentů je možné zobrazit po kliknutí na prioritu studenta. Zde uživatel vidí, na jaká témata se student registroval, kdo by tato témata vedl, jakou prioritu si student zvolil a zda již má některé z těchto témat přiděleno.

Další registrovaná témata VŠKP zvoleného studenta

Obrázek 257. Další registrovaná témata VŠKP zvoleného studenta. 

Přidělení tématu provádí vedoucí práce pod rolí vyučující nebo jeho zastupující role. Přidělit téma lze pouze registrovaným studentům. Maximální počet přidělených témat je ovlivněn nastavením položky Počet možných zadání, která je popsána v části Vypisování témat - Formulář. Dále nemůže být studentovi v jednom akademickém roce přiděleno více témat než jedno téma.

Témata lze přidělovat již v době registrace. Po přidělení mohou být zrušeny ostatní registrace studenta na další témata, aby je student zbytečně neblokoval. Toto chování je nastaveno v parametru VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST.

Téma je možné studentovi přidělit i bez jeho registrace. Pokud bylo k tématu nastaveno omezení na osobní číslo, bylo toto téma automaticky studentovi přiděleno.

Pokud je studentovi přiděleno Rámcové téma, je z něj automaticky vytvořeno téma Doplněné studentem. Typy témat jsou popsané v části Vypisování témat - Formulář. Pokud student vypíše vlastní téma, je mu také automaticky po vytvoření přiděleno.

Student v seznamu témat pozná přidělené téma tak, že se u něj objeví obrázek . Pokud v rámci jehodnoho akademického roku zadání dosáhne maximálního počtu přidelených témat určených parametrem VKP_MAX_POCET_PRO_STUDENTA, nemůže se na nová témata v s tímto akademickým rokem zadání registrovat, ani měnit priority u již registrovaných témat. Tento stav je zobrazen na následujícím obrázku.

Seznam témat s přiděleným tématem

Obrázek 258. Seznam témat s přiděleným tématem. 

Vedená témata

Po přidělení studenta k tématu se téma začne počítat mezi vedené kvalifikační práce. Vyučujícímu se v horní části aplikace zobrazí počet témat, které studentům v aktuálním akademickém roce plánuje vést. Pro každé pracoviště, ze kterého vyučující vede téma, aplikace zkontroluje, zda je nastaven parametr DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE. Pokud je tento parametr nastaven a jeho hodnota je nižší, než počet vedených prací, aplikace zobrazí vyučujícímu upozornění, že vede více prací, než je na uvedené katedře povoleno. Aplikace tímto parametrem nic neomezuje, má pouze informativní charakter.

Počet vedených témat vysokoškolských kvalifikačních prací

Obrázek 259. Počet vedených témat vysokoškolských kvalifikačních prací. 

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace ve fázi přidělení témat:

 • VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST Parametr určuje, zda jsou ostatní registrace na témata po přidělení zrušeny.

  Úroveň: KATEDRA

  Pokud není parametr nastaven, registrace se namažou.

 • VKP_MAX_POCET_PRO_STUDENTA Parametr určuje, kolik témat může mít student v rámci jednoho akademického roku zadání v jednom okamžiku přiděleno.

  Úroveň: FAKULTA

  Hodnotu lze nastavit z intervalu <1, 3>

 • DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE Parametr definuje maximální počet vysokoškolských kvalifikačních prací na jednoho učitele.

  Úroveň: KATEDRA

  Neprovádí se podle něj kontroly, slouží pouze k informativnímu zobrazení při překročení povoleného počtu.