Globální výsledky anket — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Prohlížení globálních výsledků

Aplikace slouží pro zobrazení globálních výsledků anket studentského hodnocení kvality výuky.

Nejprve pomocí filtrů na akad. rok a (případně i) semestr zvolíme období. Následně se nám v tabulce 'Vybrané ankety' zobrazí všechny ukončené ankety studentského hodnocení kvality výuky pro zvolené období. Nezobrazují se zde ankety typu B, tj. ankety vypisované vyučujícím pro jeden konkrétní předmět. U každé takto vybrané ankety lze pak kliknutím na příslušný odkaz zobrazit některou z globálních statistik dané ankety.

Zobrazení vybraných globálních statistik může být u některých anket časové náročné.

Zobrazení výsledků

Obrázek 560. Zobrazení výsledků. 

  • Vykazovaný student:  Student je v aplikaci SHK považován za vykazovaného do matriky, jestliže je zapsán na stud. program, který je označen jako vykazovaný a zároveň je i u záznamu studenta nastaveno, že je vykazován. V ostatních případech je bráno, že student není vykazován do matriky.

  • Přepočítávání globálních statistik:  Globální statistiky se nepřepočítávají pokaždé, když student uzavře dotazník (anketu), ale jen jednou denně a to cca v 4:00 ráno každý den po dobu běhu ankety.

  • Počty studentů v globálních statistikách:  Hodnoty pro sloupec Studenti v globálních statistikách se vygenerují cca ve 4:00 ráno první den běhu ankety.