Grafický předzápis — Použití tabulky RA

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud by uživateli nevyhovoval výběr a zápis RA interaktivním způsobem v rozvrhu, stále má možnost volit si konkrétní RA v tabulce RA (dále TAB-RA). Tu lze vyvolat z různých míst aplikace a funguje jako modální okno. To znamená, že po dobu, kdy je tabulka zobrazena jsou ostatní části aplikace blokovány a nejprve se musí uložit změny v TAB-RA nebo její zobrazení ukončit (klávesou ESC nebo kliknutím na křížek v záhlaví TAB-RA myší).

Kliknutím na ULOŽIT ZMĚNY se zapíší/odzapíší ty RA, které uživatel v TAB-RA vybral/odvybral do databáze. Ostatních RA zobrazených v rozvrhu (ale neuložených) se tato akce netýká!

Použití tabulky rozvrhových akcí

Obrázek 100. Použití tabulky rozvrhových akcí.