Funkcionality — Správa funkcionalit

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Filtr

Filtrovací formulář umožňuje vyhledávat již zadané funkcionality. Dovoluje specifikovat mnoho parametrů, podle kterých je možno provést vyhledávání. Vyhledané funkcionality se zobrazí v seznamu, ve kterém je možné kliknutím na název funkcionality otevřít tuto funkcionalitu v editačním formuláři. Funkcionalitu je možné smazat pomocí odkazu Odstranit. Před odstraněním se aplikace dialogovým oknem ujistí, zda chceme funkcionalitu opravdu smazat.

Filtr aplikace a seznam vyhledaných funkcionalit

Obrázek 522. Filtr aplikace a seznam vyhledaných funkcionalit. 

Nová funkcionalita

Přidání nové funkcionality je možné kliknutím na odkaz Přidat novou funkcionalitu. Poté se otevře prázdný editační formulář, ve kterém se vyplní základní údaje o funkcionalitě. Po uložení těchto základních údajů se zpřístupní další formuláře pro zadávání dalších informací.

Editace funkcionalit

Evidované funkcionality lze editovat. Po kliknutí na jejich název v seznamu se nejprve zobrazí formulář se základními informacemi o funkcionalitě. Pod tímto formulářem se zobrazí čtyři záložky, ve kterých je možno editovat oblast, vykonávání a podmíněnosti funkcionalit.

Jedinou povinnou základní informací o funkcionalitě je její název. Ostatní parametry jsou dobrovolné, ale doporučují se vyplnit. Je to popis, který stručně informuje, k čemu funkcionalita slouží. Dále se zde zadávají klíčová slova, podle kterých lze funkcionality vyhledávat. Funkcionalita může být pro aktuální akademický rok, nebo pro budoucí, což je specifikováno v období. Posledním parametrem je poznámka, která může nést doplňující informace.

Základní informace o funkcionalitě

Obrázek 523. Základní informace o funkcionalitě. 

Pod formulářem se základními informacemi se v první záložce nachází formulář pro evidenci oblastí, ve kterých se funkcionalita nachází. Oblasti jsou uvedeny v seznamu oblastí. Tyto oblasti specifikují okruh, ve kterém se funkcionalita nachází. Například to může být předzápis, příjímačky nebo VŠKP. Funkcionalita se současně může nacházet ve více oblastech. Kromě přidávání oblastí tento formulář povoluje oblasti i editovat a odstraňovat.

Oblast funkcionality

Obrázek 524. Oblast funkcionality. 

Ve druhé záložce se nachází formulář pro přidávání vykonávání funkcionalit. Prvním parametrem je objekt vykonávání, který určuje v jakém formuláři či portletu se funkcionalita vykonává. Dále je zde uvedena role, která funkcionalitu vykovává a období, ve kterém je funkcionalita vykovávána. Popis přidává další informace o vykonávání funkcionality. V URL se nachází odkaz na nápovědu k formuláři nebo portletu, ve kterém se funkcionalita vykonává. Poznámka může specifikovat další informace.

Vykonavaní funkcionality

Obrázek 525. Vykonavaní funkcionality. 

Funkcionalita může podmiňovat nebo může být podmiňována dalšími funkcionalitami. Podmiňující funkcionalita musí být vykonána před tou funkcionalitou, kterou podmiňuje. Zadávání podmiňujících funkcionalit se provádí ve třetí záložce a podmíněných ve čtvrté. Podmíněná nebo podmiňující funkcionalita se vybere ze seznamu již evidovaných funkcionalit. Dale se zde zadává popis podmínky, který tuto podmíněnost vysvětluje. Posledním parametrem je poznámka, která může obsahovat další informace.

Podminenosti funkcionality

Obrázek 526. Podminenosti funkcionality.