Studentská ocenění — Vazba ocenění

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Účel vazby ocenění

Tato položka slouží pouze pro další statistické účely. Ocenění se může vázat na "různé věci" — jedná se spíše o metadata. Jednou z nich může být VŠKP nebo např. studium.

Vlastní vazby může definovat Administrátor uvnitř tlustého klienta. Existuje doména OCENENI_VAZBY, ze které se tyto vazby čtou. Položky RV_LOW_VALUE a RV_MEANING jsou povinné. RV_LOW_VALUE reprezentuje ID vazby, zatímco RV_MEANING název položky.