Program předmětu — Položky formulářů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Formulář pro přidání nového titulu

  • Autor: do položky se zadává autor titulu. Nejprve se udává příjmení, potom čárka, mezera a křestní jméno. Pokud je autorů více, následuje středník a další autor ve stejné formě, jako první.

  • Název: do položky se zadává pouze název, další informace (části, podtitul, vydání apod.) se píší do pole Poznámka.

  • ISBN: mezinárodní číslo knihy

  • ISSN: mezinárodní číslo časopisu

  • TYP: může být buď Fyzická, což znamená, že se jedná o fyzický dokument (kniha či skripta apod.) nebo může být Virtuální, což značí, že se jedná např. o článek v nějakém elektronickém časopisu. V tomto případě je potom nutné vyplnit položku Zdrojový dokument.

  • WWW: tato položka se naplňuje při převzetí záznamu z číselníku, pokud je záznam v knihovně (při zadávání nového titulu do číselníku lze vyhledat titul v knihovně pomocí tlačítek podle ISBN, autora nebo názvu). Pokud se jedná jen o nějaký článek, který má učitel na svých stránkách, tak se zde uvede příslušná adresa na tento článek. Pokud je internetová adresa vyplněna, potom je možné se ze sylabu předmětu prokliknout na další informace.

  • Rok a místo vydání: uvede se rok, město a případně i vydavatel

  • Zdrojový dokument: zde se např. u článků uvádí název časopisu

  • Poznámka: doplňující informace o titulu

  • Jazyk: jazyk, ve kterém učitel chce, aby byl titul studenty přečten