B dotazníky — Správa odpovědí

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Možnost uživatelům vytvářet vlastní sady odpovědí určuje nastavením správce evaluace. Pokud není vytváření vlastních sad odpovědí povoleno, musí si vyučující vystačit se sadami odpovědí, které jsou určené pro všechny.

Ke každému tvrzením na anketě je přiřazena sada obodovaných odpovědí. Výjimkou může být textová odpověď, kdy se od respondenta očekává vlastní vyjádření.

Definice odpovědí probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba definovat názvem a popisem sadu odpovědí a potom doplnit jednotlivé odpovědi do sady odpovědí.

Vytvoření nové sady odpovědí a doplnění jednotlivých odpovědí

Formulář pro vytvoření sady odpovědí.

Obrázek 295. Formulář pro vytvoření sady odpovědí. 

Podobně jako u tvrzení lze sadu označit za neplatnou a pro zachování časové kontinuity lze svázat odpovědi mezi sebou přes pole předchůdce.

Pokud je při zakládání nové sady odpovědí vybrán předchůdce, jeho odpovědi se automaticky zkopírují do nově vytvářené sady.

Pokud sada obsahuje pouze jednu odpověď, automaticky se označí jako odpověď textová.

Sadu odpovědí lze smazat pouze do doby, než je sada odpovědí poprvé použita u některého tvrzení v založené anketě. Pak lze sadu odpovědí již pouze označit za neplatnou.

Odpověď lze označit jako implicitní — takto označená odpověď pak bude v dotazníku předvyplněna.

Pokud sada odpovědí obsahuje pouze jedinou odpověď, pak je tato odpověď automaticky textová — tzn. student na ni odpovídá písemně. Pokud tedy chcete založit pouze textovou odpověď, pak stačí založit sadu odpovědí a do ní přidat pouze jedinou odpověď (políčko Hodnota v tomto případě nemusíte vyplňovat).

Jednotlivé odpovědi v sadě odpovědí lze (v editaci sady odpovědí) mazat nebo k sadě odpovědí další přidávat a to až do doby, než je sada odpovědí poprvé použita u některého tvrzení v založené anketě.