Průnik časů — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Přidávání osob do portletu

V prohlížení se v několika portletech u studentů a vyučujících nacházejí tlačítka, která přidají vybranou osobu nebo skupinu osob do průniku časů jejich rozvrhových akcí. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí hláška o úspěšném či neúspěšném přidání a také odkaz na portlet, kde je průnik časů zobrazen.

Ikonky pro přidávání vyučujících

Obrázek 331. Ikonky pro přidávání vyučujících. 

Zobrazení průniku časů

Pokud nejsou vybrané žádné osoby, zobrazí se stručná nápověda, která uživatele informuje, jak může osoby přidat. Tento stav je zobrazen na následujícím obrázku.

Návod na přidání nových osob

Obrázek 332. Návod na přidání nových osob. 

Přidané osoby se zobrazí ve dvou seznamech ve filtru rozvrhu, který zobrazuje průnik jejich časů. Tyto osoby je možnou odebírat, buď hromadně nebo po jednom. Maximálně může být pro porovnání přidáno 1 000 osob.

Je možné nastavit dobu, pro kterou se má průnik vypočítat. Ve výchozím nastavení je předvyplněno datum od dnešního dne po následujících sedm dní. Maximální interval, pro který lze průnik vypočítat, je 100 dnů.

Průnik časů je zobrazen formou rozvrhu, který pro jednotlivé časy zobrazuje počet osob, které mají v danou dobu nějakou rozvrhovou akci. Barvy slouží k rychlejší orientaci v rozvrhu. Zobrazují míru kolizí mezi jednolivými rozvrhy vybraných osob.

Průnik časů

Obrázek 333. Průnik časů. 

Po kliknutí na číslo zobrazující počet kolizí se otevře dialogové okno, které zobrazuje osoby mající v danou dobu nějakou rozvrhovou akci. Odkaz na příjmení vede do detailu prohlížení vybrané osoby. V názvu okna je zobrazen den a doba, pro kterou jsou zobrazeny vybrané osoby.

Dialogové okno se seznamem osob, které mají v danou dobu nějakou rozvrhovou akci

Obrázek 334. Dialogové okno se seznamem osob, které mají v danou dobu nějakou rozvrhovou akci.