Zveřejněné výsledky anket — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Procházení výsledků po fakultách

Postupně přes výběr fakulty, katedry a tvrzení se zobrazí seznam hodnocených předmětů katedry. U každého předmětu je zobrazen seznam vyučujících a garantů předmětu, počet studentů, kteří měli předmět zapsaný, počet respondentů a průměr hodnocení vztahující se ke zvolenému tvrzení. Po rozkliknutí předmětu lze prohlížet hodnocení jednotlivých rozvrhových akcí.

Po výběru předmětu nebo rozvrhové akce se pod seznamem předmětů objeví tři záložky — Tvrzení, Připomínky studentů a Komentáře k předmětu. Záložka Tvrzení umožňuje prohlížení histogramů četností odpovědí, statistiky hodnocení a grafické zobrazení hodnocení rozvrhových akcí předmětu. V záložce Připomínky je možno pročítat neanonymní studentské připomínky k výuce a případné reakce vyučujících na ně. Poslední záložka zobrazí případné komentáře vyučujících.

Zobrazení výsledků

Obrázek 557. Zobrazení výsledků. 

Vyhledání předmětů

V této záložce je filtr na vyhledávání předmětů.

Formulář pro vyhledání předmětů

Obrázek 558. Formulář pro vyhledání předmětů.