Kvalifikační práce — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Samotný portlet se skládá ze tří obrazovek. První obsahuje rozcestník na zbylé dvě. Druhá obrazovka umožňuje studentovi zadat prostřednictvím formuláře podklady své kvalifikační práce. Třetí obrazovka je přístupná studentovi po schválení podkladů kvalifikační práce katedrou a umožňuje studentovi doplnit ve formuláři další údaje o kvalifikační práci a následně ji pomocí dalšího pomocného formuláře i odevzdat. Dále portlet na úvodní obrazovce obsahuje odkazy pro tiskové sestavy podkladů a evidenčního listu kvalifikační práce.

Při vyplňování podkladů pro kvalifikační práci je třeba zvolit i vedoucího dané kvalifikační práce. Pokud není jméno vedoucího Vaší kvalif. práce uvedeno ve výběrovém boxu formuláře pro zadání podkladů pro kvalif. práci, pak je potřeba požádat o doplnění daného jména na sekretariátu Vaší katedry.

Podstatnou část veškeré práce s aplikací popisuje následující schéma. Zejména z něj vyplývá KDY a JAK má student aplikaci použít v kontextu dalších činností na vysokoškolské kvalifikační práci (VŠKP). Tou může být práce bakalářská, diplomová, disertační nebo rigorózní. Další poznámky a popis obrazovky s nahráním elektronické formy práce jsou uvedeny za schématem.

Náležitosti vysokoškolské kvalifikační práce v IS/STAG

Obrázek 126. Náležitosti vysokoškolské kvalifikační práce v IS/STAG. 

Vložení elektronické formy VŠKP do databáze IS/STAG

Obrázek 127. Vložení elektronické formy VŠKP do databáze IS/STAG. 

Při vyplňování formulářů postupujete podle pokynů v nich uvedených.

Elektronická forma práce

Po vypracování VŠKP musí student práci v elektronické formě nahrát do databáze IS/STAG. K tomu slouží formulář dostupný na konci formuláře pro doplnění údajů o VŠKP. Práce musí být nahrána jako jediný soubor, datový typ souboru a jeho maximální velikost si každá škola definuje sama. Nejčastěji se jedná o soubor typu PDF.

Školou může být povoleno, aby si autor práce měl možnost nastavit omezení přístupu k tomuto souboru:

  • Zpřístupnit práci na Internetu:

    • Pouze v rámci univerzity — k textu práce se dostane pouze přihlášený uživatel portálu.

    • Zpřístupnit bez omezení — k textu práce se dostane i nepřihlášený návštěvník portálu.

    • Znepřístupnit — text práce není nijak přístupný.

  • Časové zpřístupnění práce — různé možnosti, viz výběr.

Pokud škola tuto možnost autorovi práce neumožňuje (tj. tyto volby se při odevzdávání souboru s el. podobou VŠKP ani nenabízejí), pak si případné nezveřejnění souboru s VŠKP musí student zajistit (nejčastěji) skrze sekretariát katedry (případně i skrze sekretariát katedry neveřejný soubor/soubory s VŠKP i rovnou odevzdat/vložit do systému).