Parametry a Číselníky — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Parametry

Konkrétní parametr lze vyhledat pomocí několika filtrů. Lze zadat název parametru nebo jeho část, stejně pak případně popis parametru nebo lze zvolit oblast které se parametr týká. Dále lze případně omezit vypsání nastavení zvoleného parametru jen pro vybrané pracoviště. Po vyplnění filtrů a odeslání formuláře pomocí tlačítka Hledat zobrazí aplikace seznam nalezených parametrů. Výběr konkrétního parametru pro prohlížení jeho nastavení se provede kliknutím na odkaz ve formě názvu parametru. Parametry, které jsou označeny jako neveřejné nelze prokliknout.

Po kliknutí na vybraný parametr se zobrazí tabulka se základními informacemi o parametru. Pod touto tabulkou se dále zobrazí seznam nastavení (hodnot) zvoleného parametru pro jednotlivá pracoviště (pokud jsme již v předchozím filtru neomezili zobrazení nastavení parametru jen pro konkrétní pracoviště)

V seznamu nastavení (hodnot) zvoleného parametru pro jednotlivá pracoviště je vždy vizuálně rozlišeno, zda je daná hodnota nastavení uvedena přímo pro konkrétní pracoviště nebo zda je tato hodnota zděděna od nastavení parametru pro pracoviště nadřazené. Pro zobrazení nastavené hodnoty parametru nadřazeného pracoviště slouží odkaz v posledním sloupečku seznamu.

Vyhledání parametrů

Obrázek 427. Vyhledání parametrů. 

Domény / Číselníky

Číselník nebo doménu lze vyhledat pomocí vyhledávacího políčka. Lze buď zadat celý název, část názvu (např. namísto pracoviste -> covist). Místo podtržítka lze použít mezeru, či podtržítko vůbec nepoužívat a napsat tak název dohromady. Vedle vyhledávacího políčka jsou zaškrtávací políčka, které filtrují doménové a nedoménové číselníky. Po vybrání zvoleného číselníku či domény lze prohlížet jejich data.

Pokud data vybraného číselníku používají jiné číselníky, zobrazí se tabulka se výpisem těchto číselníků. Na tyto číselníky lze kliknout a tím se dostat k jejich datům.

V datech číselníku lze také vyhledávat. Vedle vyhledávacího políčka je aktuální počet nalezených hodnot. Vyhledává se ve všech sloupcích, takže lze zadat jak hodnotu z prvního sloupečku, tak i z libovolného jiného sloupečku. Pokud některý ze sloupečků využívá hodnoty z jiného číselníku, tak tato hodnota bude vypsaná společně s hodnotou z daného číselníku. Na tuto hodnotu lze kliknout a tím jí zobrazit v jejím číselníku. Lze taky kliknout přímo na název sloupečku, v kterém jsou hodnoty z jiného číselníku využity, a tak tento číselník zobrazit s jeho daty.

Číselníky s citlivými daty nejsou běžným přihlášeným uživatelům k dispozici. Tyto číselníky jsou k dispozici pouze pro uživatele s rolí administrátor.

Vyhledání číselníků / domén

Obrázek 428. Vyhledání číselníků / domén.