Parametry STAGu — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Vyhledání parametrů

Konkrétní parametr lze vyhledat pomocí několika filtrů. Lze zadat název parametru nebo jeho část, stejně pak případně popis parametru nebo lze zvolit oblast které se parametr týká. Dále lze případně omezit vypsání nastavení zvoleného parametru jen pro vybrané pracoviště. Po vyplnění filtrů a odeslání formuláře pomocí tlačítka Hledat zobrazí aplikace seznam nalezených parametrů. Výběr konkrétního parametru pro prohlížení jeho nastavení se provede kliknutím na odkaz ve formě názvu parametru. Parametry, které jsou označeny jako neveřejné nelze prokliknout.

Po kliknutí na vybraný parametr se zobrazí tabulka se základními informacemi o parametru. Pod touto tabulkou se dále zobrazí seznam nastavení (hodnot) zvoleného parametru pro jednotlivá pracoviště (pokud jsme již v předchozím filtru neomezili zobrazení nastavení parametru jen pro konkrétní pracoviště)

V seznamu nastavení (hodnot) zvoleného parametru pro jednotlivá pracoviště je vždy vizuálně rozlišeno, zda je daná hodnota nastavení uvedena přímo pro konkrétní pracoviště nebo zda je tato hodnota zděděna od nastavení parametru pro pracoviště nadřazené. Pro zobrazení nastavené hodnoty parametru nadřazeného pracoviště slouží odkaz v posledním sloupečku seznamu.

Vyhledání parametrů

Obrázek 404. Vyhledání parametrů.