Garant studijních programů, oborů a plánů — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Podoba aplikace je prakticky totožná pro úpravu kvalifikačního rámce studijního programu, oboru i plánu - čtyři záložky s jednotlivými kategoriemi. Pro Q-RAM oboru lze navíc v první záložce Základní údaje vybrat z číselníku Oblast vzdělávání. Dále je k dispozici záložka pro kopírování QRAMu. Kopírování je k dispozici jen u studijních oborů.

Základní podoba aplikace

Obrázek 239. Základní podoba aplikace. 

Každá ze záložek pro zadávání Q-RAMu je strukturovaná podobně. Vždy obsahuje tři části — kategorie: Odborné znalosti, Odborné dovednosti, Obecné způsobilosti, přičemž pro každou z nich je v závislosti na nastavení možno zadat libovolný počet volných textů v české a anglické variantě, číselníkových hodnot nebo jejich kombinace. U všech zadaných informací lze měnit pořadí, ve kterém jsou zobrazovány.

Na ZČU je systém nastaven takto:

  • - pro předpoklady a výsledky učení se u odborných znalostí a odborných dovedností uživatelé vyjadřují volným textem a u obecných způsobilostí si vybírají hodnoty z připraveného číselníku, které mohou doplnit volným textem,

  • - u vyučovacích a hodnoticích metod se všechny tři schopnosti (odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti) vybírají z číselníku a je možné je doplnit volným textem.

Jednotlivé položky by měly být vkládány jako infinitivy a navazovat na připravený text (např. u odborných znalostí výsledků učení studijního oboru: Po absolvování studijního oboru prokazuje student znalosti:). Textové položky je možno vkládat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Uložené údaje může uživatel následně znovu upravovat, odstranit nebo měnit jejich pořadí (a tedy prioritu).