Zadávání známek a zápočtů — Tipy pro práci

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tipy pro práci s aplikací

  • Pokud máte obsáhlý seznam studentů, maximalizujte si portlet Zadávání známek kliknutím na ikonu v pravém horním rohu portletu. Kliknutím na ikonu opět portlet vrátíte do původního stavu. Portlet se zvětší přes celou portálovou stránku. Ostatní portlety na stránce budou skryty a nebudou vykreslovány — tím lze výrazně zrychlit načítání stránky při listování seznamem — zejména při práci pod rolí katedra, kdy může být zobrazen nahoře dlouhý seznam termínů, předmětů nebo RA. V maximalizovaném portletu můžete nastavit také více zobrazovaných položek v seznamu studentů.

    Maximalizace a obnovení okna portletu v portálu.

    Obrázek 187. Maximalizace a obnovení okna portletu v portálu. 

  • Používejte účelně filtr omezující vypsaný seznam studentů, omezíte počet opakování načítání stránky.

  • Používejte při práci ve formulářích více klávesnici místo myši.

Varování

Pokud máte neuloženou rozdělanou práci v jakémkoliv formuláři portálového rozhraní IS/STAG (například zadáváte hodnocení), nezapomeňte, že po určité době nečinnosti vás portál z bezpečnostních důvodů odhlásí. Pokud se pokusíte pak rozpracovaný formulář uložit, nebude to již možné a o nastavení položek ve formuláři přijdete!