Absolvent — Správa absolventů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud jste správce absolventů, bude vás nejvíce zajímat portlet Správa absolventů. Najdete v něm 7 záložek:

 • Neověřená studia.  Zde se budou zobrazovat jména absolventů, kteří vyplnili registrační formulář, ale nepodařilo se je ověřit na základě rodného čísla a iniciál. Správce si může volbou možnosti Editovat absolventa prohlédnout jimi zadané údaje, popř. je upravit, a potvrdit jejich registraci ručně (možnost Přijmout) nebo je smazat.

 • Vyhledávání.  Zde může správce vyhledávat absolventy registrované v klubu absolventů (i ty, kteří teprve čekají na ověření), jedná se o obdobu záložky Seznam absolventů na stránce Databáze absolventů, která je určena pro absolventy. Vyhledávat lze na základě příjmení, fakulty, názvu oboru, formy a typu oboru nebo roku zahájení či ukončení studia. Vstupní pole mohou obsahovat znak '%', což je zástupný znak pro libovolný počet znaků, takže když například do pole Příjmení napíšeme 'M%', výsledkem bude seznam všech absolventů, jejichž příjmení začíná na písmeno M.

  Položka aktualizovaný souhlas soulží k filtrování absolventů, kteří obnovili souhlas se zpracováním osobních údajů od data vstupu platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Nalezené výsledky mohou být exportovány do souboru ve formátu CSV, který lze otevřít například v programu Microsoft Excel. Po kliknutí na ikonku CSV v záhlaví tabulky se seznamem absolventů se zobrazí dialog pro uložení souboru.

  Správce může také editovat údaje absolventů, které zadali do registračního formuláře.

  Vyhledávání absolventů

  Obrázek 649. Vyhledávání absolventů. 

 • Vzkazy.  Zde se zobrazuje seznam všech vzkazů pro absolventy. Správce může vytvořit nový vzkaz vybráním možnosti Přidat nový vzkaz nebo vytvořené vzkazy mazat.

  Vzkazy

  Obrázek 650. Vzkazy. 

 • Registrovat absolventa.  Správce má také možnost registrovat absolventa, přičemž sám vyplní všechny potřebné údaje v registračním formuláři. Při registraci touto cestou je absolvent okamžitě zaveden do systému a po obdržení potvrzovacího emailu se může přihlásit.

 • E-mail.  Služba Odeslat email je určena k zasílání hromadných emailů členům Klubu absolventů. Příjemce lze filtrovat podle fakulty, oboru a roku absolvování, popř. dalších kritérií definovaných administrátory (položka Označit jako).

  Jako adresa odesílatele může být nastavena adresa aktuálně přihlášeného uživatele nebo systémová adresa, která je uvedena v tabulce ABS_FAKULTY v položce EMAILY_OD příslušné pracovišti administrátora, který email odesílá. Na adresu odesílatele je rovněž odeslána kopie emailu.

  Po kliknutí na tlačítko Odeslat email je správci zobrazen počet předpokládaných příjemců a otázka, zda si přeje pokračovat v osedílání. Správce má také možnost exportovat seznam příjemců od Excelu.

  Na základě nastavení textu Šablona podpisu (viz Parametry) je na konec emailu automaticky připojován podpis odesílatele.

  Formulář pro odeslání emailu absolventům

  Obrázek 651. Formulář pro odeslání emailu absolventům. 

 • Akce.  Tato záložka poskytuje správci možnost vytvářet, editovat a mazat akce a přidávat a odebírat jednotlivé účastníky. Při vytváření akce je nutno zadat její zkratku, název, popis, datum konání a určit, zda se na ni bude přihlašovat. Je možno nastavit i období, ve kterém je možno se na akci přihlašovat. Lze nastavit, aby při přihlašování a odhlašování absolventů byly fakultním správcům automaticky odesílány emaily, viz parametr ABS_AKCE_EMAILY v sekci Parametry. Zkratky akcí musí být v rámci databáze jedinečné.

  Seznam akcí

  Obrázek 652. Seznam akcí. 

  Formulář pro vytvoření nové akce

  Obrázek 653. Formulář pro vytvoření nové akce. 

  Formulář pro přidání účastníka na akci

  Obrázek 654. Formulář pro přidání účastníka na akci. 

 • Nastavení.  V této záložce lze nastavovat kategorie emailů a texty v aplikaci.

  Nastavení

  Obrázek 655. Nastavení. 

  • Email absolventovi po registraci s neúspěšným ověřením údajů. 

  • Email absolventovi po úspěšné registraci. 

  • Email absolventovi po schválení jeho studia. 

  • Šablona podpisu při odesílání hromadného emailu.  Šablona podpisu správce absolventů, která se bude automaticky připojovat na konec emailu odesílaného ze záložky. Pokud šablona není nastavena, není na konec emailu připojován žádný podpis. E-mail na stránce Správa absolventů. Šablona může obsahovat následující prvky:

   • #JMENO#. Jméno a příjmení přihlášené osoby (správce absolventů) včetně titulů.

   • #ORGANIZACE#. Celý název univerzity.

   • #EMAIL#. Email přihlášené osoby.

   • #TELEFON#. Telefon přihlášené osoby.

   Šablona může vypadat například takto:

   #JMENO#
                                           #ORGANIZACE#
                                           e-mail: #EMAIL#
                                           telefon: #TELEFON#
                                       

  • Poučení o ochraně osobních údajů . 

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů . 

  • Souhlas s dokumentací akce .  Stejně jako souhlas se zpracováním osobních údajů patří tento souhlas mezi Podmínky používání aplikace Klub absolventů a jeho udělení je nutnou podmínkou pro registraci. Pokud text není vyplněn, nikde se nezobrazuje.

  • Zasílání sdělení Klubu absolventů .  Dodatečné informace o zasílání sdělení Klubu absolventů, zobrazují se, jen když je text vyplněn.

  Při přepnutí uživatelského rozhraní do angličtiny je možné nastavovat i anglické verze textů. Ns ZČU lze do šablon emailů přidat řetězec #KARTICKA_URL#, který bude nahrazen odkazem na kartu absolventa (v případě patřičné konfigurace).