Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Vlastní studijní skupiny

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace automaticky pro každý předmět, který vyučujete, vytváří výchozí skupiny studentů: Všichni studenti předmětu, Prezenční studenti předmětuKombinovaní studenti předmětu. Tyto skupiny jsou automaticky generovány v IS/STAG, zároveň jsou v nich každou noc automaticky aktualizováni členové (vyučující i studenti) podle aktuálního přiřazení k předmětu v IS/STAG. Pokud se tedy např. student zapsán na předmět až dodatečně (či je z něj odebrán), tato změna se do dalšího dne projeví i v jeho členství v těchto výchozích studijních skupinách. Pokud chcete některou z těchto výchozích skupin v aplikaci používat, jednoduše ji v nabídce vyberete a kliknete na odkaz Aktivovat tuto studijní skupinu:

Pokud potřebujete vytvořit sadu okruhů a témat pouze pro užší studijní skupinku studentů, vytvořte si nejprve vlastní studijní skupinu a přidejte si do ní libovolné studenty daného předmětu. Toto se hodí například pro předměty, které mají mnoho vyučujících a každý z nich má jiné požadavky na semestrální práce. Výhodou pak je, že studenti vidí pouze okruhy a témata z těch studijních skupin, jichž jsou členy (tj. právě jen od toho svého vyučujícího).

Pokud jsou pravidla pro absolvování semestru stejná pro všechny studenty (případně jsou pouze dva typy - prezenční a kombinovaní), nevytvářejte si vlastní studijní skupiny studentů (nemá to žádný význam) a použijte výchozí skupiny (Všichni studenti předmětu, Prezenční studenti předmětu nebo Kombinovaní studenti předmětu)!

Nová studijní skupina se vytváří kliknutím na odkaz Nová studijní skupina v záložce Okruhy a témata. Zvolíte předmět, pro který má být skupina vytvořena, a zadáte název skupiny:

Po úspěšném vytvoření skupiny můžete ihned zvolit její členy - tedy vyučující a studenty. Na začátku jste členem skupiny pouze vy. Můžete však přidávat další vyučující - na výběr jsou všichni vyučující, kteří jsou uvedeni u předmětu či některé jeho rozvrhové akce. Dále pak můžete vybrat libovolné studenty předmětu - buď ze seznamu všech studentů anebo podle jednotlivých rozvrhových akcí: