Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Z pohledu studenta má aplikace pouze dvě hlavní záložky — Okruhy a témataOdevzdané práce. Tyto záložky sdílejí společné záhlaví, ve kterém je možno omezit aktuální zobrazení na určitý rok, semestr, předmět či studijní skupinu:

Záložka Odevzdané práce slouží k prohlížení prací, které student (či někdo z jeho týmu v případě týmových témat prací) odevzdal. Pro vše ostatní je k dispozici hlavní záložka Okruhy a témata, ve které se soustředí všechny podstatné informace a funkce.

Důležitou novinkou je sledování a zobrazení stavu, v jakém se student na různých místech nachází. Aplikace tak ukazuje studentovi u každé studijní skupiny, okruhu i tématu to, co zrovna má (či nemá) udělat. V případě, že někde čeká student na aktivitu vyučujícího (například čeká na opravu své odevzdané práce), je tento stav popsán a zobrazen pomocí různých ikon. Zároveň je po najetí myší zobrazena nápověda, která příslušnou informaci dále vysvětluje:

Ve výchozím případě zobrazuje aplikace uživateli jen to, kde má něco na práci (tato volba je zvolena v záhlaví aplikace) — uživatel pak není rušen tím, co nyní nemusí dělat a vidí pouze skupiny/okruhy/témata, ve kterých se čeká na jeho aktivitu. Pokud tedy uživatel na ukázkovém příkladu zaškrtne volbu Zobrazit jen kde mám práci, uvidí jen okruh, kde má vypracovat a odevzdat práci:

Na této záložce jsou soustředěny veškeré funkce, které studenti pro svoji práci potřebují. Mohou

  • … prohlížet studijní skupiny, jejichž jsou členy a které obsahují nějaké okruhy semestrálních prací.

  • … vybírat a volit si témata z okruhů, ve kterých jim vyučující nabízí na výběr z více témat.

  • navrhovat vlastní témata semestrálních prací v okruzích, ve kterých jim vyučující tuto možnost nabízí.

  • odevzdávat své semestrální práce.

  • … sledovat stav svých prací, případně i jejich hodnocení, pokud vyučující tuto možnost využívá.

  • … sledovat své hodnocení v rámci celých okruhů i celkové souhrnné hodnocení v rámci celé studijní skupiny ( = celého předmětu), pokud vyučující tuto možnost využívá.