Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Záložka Nabídka výjezdů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Nabídka výjezdů slouží k zakládání a evidenci nabídek výjezdů a dále k správě přihlášek studentů k těmto nabídkám.

Vyhledání existujících nabídek výjezdů

Pomocí úvodního formuláře lze vyhledat již vložené nabídky, popř. si vyfiltrovat nějakou skupinu nabídek výjezdů. Pokud chcete zobrazit všechny nabídky, nevyplňujte do formulářových políček filtru žádné hodnoty a klikněte na tlačítko Hledat.

ECTS Koordinátor pracoviště má přístup jen k nabídkám které do systému vložil. Fakultní ECTS koordinátor má navíc přístup i ke všem nabídkám, u kterých je uvedena jeho fakulta u nabídky v části/políčku 'Fakulta přístup'. Toto políčko případně vyplňuje při zakládání smlouvy vlastník smlouvy, tj. ten kdo smlouvu do systému vkládá. ECTS koordinátor instituce a Administrátor může vidět a upravovat všechny nabídky výjezdů.

Již vloženou nabídku výjeydu lze smazat pokud již není k nabídce přihlášen nějaký uchazeč.

Novou nabídku výjeydu lze do systému vložit i pomocí vytvoření kopie již stávající nabídky. Toto se provádí kliknutím na odkaz 'Kopie' u konkrétní nabídky v seznamu vyhledaných nabídek. Po kliknutí na odkaz 'Kopie' vznikne v systému nová nabídka výjeydu se steným nastavením jako nabídka původní. Před kopírováním nabídky výjezdu je doporučeno si nejprve rozkliknout detail stávající nabídky a následně až provést kopii od této nabídky. Při rozkliknutí detailu nabídky výjezdu se u nabídky v seznamu vyhledaných smluv objeví zelená šipka, značící, že je tato nabídka rozkliknutá pro detail. Po vytvoření kopie pak lze pomocí této šipky snadno určit, která nabídka je kopií a která původní nabídka, jelikož u kopie NEBUDE právě tato zelená šipka, resp. zelená šipka zůstane u původní nabídky výjeydu. Po vytvoření kopie nabídky výjezdu si lze rozkliknout detail této kopie a upravit ji dle potřeb. Po vytvoření kopie nabídky výjezdu se kopie i originál v seznamu vyhledaných nabídek podbarví červeně.

Pro zobrazení více informací o nabídce klikněte na pořadové číslo u nabídky. Následně se zobrazí 5 záložek a to záložky 'Detail', 'Požadované informace', 'Požadované dokumenty', 'Určeno pro' a 'Účastníci'. Popis těchto jednotlivých záložek je níže v nápovědě.

Filtr pro vyhlednání již vložených nabídek výjezdů

Obrázek 328. Filtr pro vyhlednání již vložených nabídek výjezdů. 

Vložení nové nabídky výjezdu