Tajemník fakulty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Má přístup ke všem funkcím systému s výjimkou rozvrhových a systémových funkcí a s uplatněním řádkového přístupu vázaného na fakultu