Role

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • Správce číselníků a uživatelů. Vytvořeno na základě RT 282098 pro UJEP. Má přístup jen do těchto formulářů: CI0110 Číselník pracovišť, CI0120 Budovy - místnosti - inventář, CI0030 Číselník států, CI0160 Číselník vysokých škol, CI0050 Číselník středních škol, CI0060 Číselník oborů středních škol, OS0010 Seznam osob, SY0010 Správa uživatelů,

 • Administrátor. Má přístup ke všem funkcím systému bez řádkového omezení. Při práci s tímto kontem je nutno mít na zřeteli, že jakýkoliv záznam tímto uživatelem založený bude nepřístupný všem ostaním uživatelům

 • Administrátor absolventů. Uživatel s touto rolí pracuje s modulem Klub absolventů a může spravovat absolventy na celé škole

 • Správa stud. plánů. Tato role má přístup pouze ke studijním plánům. Dle nastavení katedry uživatele (lze sem napsat i fakultu) má přístup pouze k plánům jedné katedry (odvozuje se od katedry oboru) resp. fakulty.

 • Správa předmětů. Tato role má přístup pouze k předmětům. Dle nastavení katedry uživatele (lze sem napsat i fakultu) má přístup pouze k předmětům jedné katedry resp. fakulty.

 • Akreditátor. Má přístup pouze k jediné funci umožňující akreditaci předmětů

 • ECTS koordinátor instituce. Koordinátor ECTS agendy celé instituce

 • ECTS koordinátor pracoviště. Koordinátor ECTS na pracovišti

 • Fakultní rozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému s řádkovým přístupem omezeným pouze na vlastní záznamy

 • Fakultní správce absolventů. Uživatel s touto rolí pracuje s modulem Klub absolventů a může spravovat absolventy dané fakulty.

 • Fakultní superrozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému s řádkovým přístupem omezeným na fakultu

 • Hosté. Má přístup ke všem veřejným funkcím, zejména k webovému prohlížení

 • Katedra. Má přístup k zadávání známek, k vypisování termínů zkoušek a k modulu absolvent s řádkovým přístupem omezeným na katedru

 • Knihovna. Má přístup k doplnění údajů diplomek o informace potřebné pro knihovnu

 • Knihovna - správce. Má přístup k doplnění údajů diplomek o informace potřebné pro knihovnu a k převodu diplomek do knihovnického systému

 • Komerce. Má přístup k blokování učeben na komerční aktivity.

 • Management. Role má právo na čtení portletů (využití místností, mobility - statistiky, grafické přehledy, poplatky za studium atd.), které jsou za heslem.

 • Marketing. Role má právo na údržbu tabulky OBORY_MARKETING

 • Nostrifikace. Role pro správu nostrifikací

 • Operátor. Má přístup pouze k jedinému formuláři - info student - kde vidí základní info o studentovi (studuje/nestudune/přerušil) a osobní údaje studenta, nevidí výsledky studia.

 • Editor portálu. Uživatelé s touto rolí budou mít oprávnění editovat základní nastavení portálu a informační portlety (platí pouze pro JETSPEED portál, v portálu WEBSPHERE řešeno interními mechanismy)

 • Přijímací řízení. Má přístup pouze k jediné funkci umožňující zadávání přihlášek ke studiu

 • Prorektor. Má přístup ke všem funkcím systému kromě systémových.

 • Speciální studijní referentka. Má přístup k pohledávkám a závazkům všech studentů. Nemá přístup ke známkám.

 • Studenti. Má přístup k předzápisu, zapisování na zkoušky a výpisu informací o svém studiu a k modulu evaluace

 • Studijní referentka. Má přístup ke všem funkcím týkajících se studenta (evidence, přijímací řízení, absolvent) s uplatněním řádkového přístupu vázaného na fakultu.

 • Tajemník fakulty. Má přístup ke všem funkcím systému s výjimkou rozvrhových a systémových funkcí a s uplatněním řádkového přístupu vázaného na fakultu

 • Univerzitní rozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému bez řádkového omezení

 • Vyučující. Mí přístup k vypisování termínů, zadávání známek a do modulu evaluace.

 • Zahraniční referentka. Má stejná práva jako studijní referentka se dvěma výjimkami - nemá přístup do modulu přijímací řízení a všude jinde může pracovat pouze se studenty, u kterých je v evidenční kartě studenta uvedena v políčku studijní referentka.

 • Zapisovatel státnic. Role je určena pro uživatele, kteří přímo u státnic zapisují přes portál průběh obhajoby, hodnocení atd.