Speciální studijní referentka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Má přístup k pohledávkám a závazkům všech studentů. Nemá přístup ke známkám.