Editor portálu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Uživatelé s touto rolí budou mít oprávnění editovat základní nastavení portálu a informační portlety (platí pouze pro JETSPEED portál, v portálu WEBSPHERE řešeno interními mechanismy)

 • Přijímací řízení (menu)

  • Vyplňování výsledků u více uchazečů (menu)

  • Seznamy uchazečů na termínu (menu)

  • Pořadí uchazečů podle bodů (menu)

  • Uchazeči podle abecedy (menu)

  • Souhrny výsledků (menu)

 • Absolvent (menu)

 • Programy a specializace (menu)

 • Předměty (menu)

 • Stud. plány (menu)

 • Rozvrh (menu)

 • Zkoušky (menu)

 • Studenti (menu)

  • Změna programu nebo specializace (menu)

  • Zápisové listy (menu)

  • Počty studentů (menu)

  • Katalogy (menu)

  • Matrika (menu)

  • Předzápis (menu)

 • Platby (menu)

 • Systém (menu)

  • Číselníky (menu)

  • Správa aplikace (menu)