Správa předmětů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato role má přístup pouze k předmětům. Dle nastavení katedry uživatele (lze sem napsat i fakultu) má přístup pouze k předmětům jedné katedry resp. fakulty.