Nahlížení do spisu — Informace pro administrátory

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Fungování aplikace vyžaduje spolupráci systému spisové služby. V rámci projektu CRP 2017 byly implementovány konektory do některých vybraných spisových služeb (detaily jsou přístupné pro administátory na této stránce), v případě zájmu o další prosím kontaktujte vývojáře IS/STAG.