Informace o přijímacím řízení — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Portlet zobrazuje uchazečům o studium výsledky jejich přijímacího řízení. Je přístupný všem uživatelům (tedy i nepřihlášeným) na záložce Uchazeč.

Portlet Informace o přijímacím řízení

Obrázek 496. Portlet Informace o přijímacím řízení.