Jazykové transkripce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Protože samotná databáze IS/STAG bohužel neumožňuje ukládání znaků přímo ve znakové sadě UTF-8 (kvůli nutné kompatibilitě se starým Windows klientem) a nelze tak tedy přímo zapsat například rusky psaný text, existuje opatření, které pomáhá tento problém vyřešit. Jedná se o interní podporu pro transkripci/transliteraci textu.

V současné době je podporována pouze z Ruského jazyka, lze ji však na přání doplnit i pro další jazyky. Pokud je v jakékoliv položce v IS/STAG, která se přenáší do reportu (například v názvu diplomové práce), uveden speciální příkaz, provede se automaticky transkripce této položky z textu zapsaném latinkou do azbuky, která je následně (již v UTF-8 kódování) předána reportovacímu nástroji - moderní verze TeXu či Jasper Report již takové znaky pak akceptují a vytisknou.

Příklad pro ruštinu - takto zadejte název diplomové práce přímo v IS/STAG:

\rus{Frazeologizmy s somaticheskim komponentom noga / nogi v russkom yazyke i ikh perevod na cheshskii yazyk}

IS/STAG převede na tento text, který je zaslán do reportovacího nástroje:

\rus{Фразеологизмы с соматическим компонентом «нога / ноги» в русском языке и их перевод на чешский язык}

Pokud není vhodné či možné příkaz \rus{} zadat tam, kde by byl potřeba pouze kvůli tisku (například jako příjmení studenta či něco podobně podstatného), využijte možnost ruční úpravy zdrojových dat pro report a do XML souboru zapište tento příkaz ručně. Mezi závorky tohoto příkazu můžete zadat buď text před transkripcí (a ona bude poté provedena) a nebo rovnou přímo již hotový UTF-8 řetězec - například přímo azbuku. Transkripce pak provedena nebude a objeví se rovnou požadovaný text.

Tento způsob bude podporován ve všech nových reportech implementovaných v TeXu i v Jasper Reports. Pouze je možné, že font použitý reportem neobsahuje znaky cyrilice - v tom případě nás prosím kontaktujte a dojde k úpravě použitého fontu.