Výstupy v PDF

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Narozdíl od starého reportovacího nástroje, jehož výstupem byly různé formáty lišící se podle použité technologie (například z TeX reportů vznikl starý formát DVI atd.), veškeré vizuální výstupy z nového reportovacího nástroje jsou primárně v PDF. Ohromnou výhodou PDF je jeho naprostá rozšířenost, jedná se o faktický standard, lze s ním provádět mnoho dalších operací, pro které již nyní existují nástroje (např. elektronické podepisování atd.).

Hromadné operace s více PDF soubory

Samotná naše aplikace umožňuje s vygenerovanými PDF soubory provádět několik operací. Jednou z nich je možnost spojit více vybraných PDF do jednoho. Uživatel si tedy nechá vytvořit libovolné množství PDF reportů, poté je vybere a nechá spojit do jediného PDF. Tato funkce pomůže uživatelům řešit například situace, kdy potřebují do PDF dostat tak specifickou skupinu například studentů, že ji nelze vybrat a specifikovat ve formuláři pro zadání parametrů a je třeba report tvořit vícekrát pro menší skupinky. Výsledek se pak spojí do jednoho PDF pro snadnější následnou manipulaci (např. zaslání e-mailem, tisk, …). Operace je popsána na stránce s popisem ovládání aplikace.

Možnost spojit více vytvořených PDF do jednoho

Obrázek 778. Možnost spojit více vytvořených PDF do jednoho. 

Rozložení stránek ve výsledném dokumentu

Díky práci s PDF formátem lze také na úrovni reportovacího nástroje (tj. je možné mít tuto možnost pro všechny reporty) provádět složitější operace týkající se rozložení stránek výsledného PDF souboru. Drtivá většina reportů je ve své originální podobě generována na jednotlivé stránky A4 jdoucí postupně za sebou. Aplikace však umožňuje zvolit jiné rozložení stránek, do kterého pak umí reporty převést. Podporovaná jsou následující rozložení stránek:

  • Originální .  Takové rozložení, jaké přichází ze samotného reportu - typicky tedy stránky A4 jdoucí prostě za sebou. V okamžiku, kdy končí stránky odpovídající jednomu záznamu (například v případě Diploma Supplementu tedy po každém jednotlivém absolventovi), začíná okamžitě první stránka záznamu dalšího.

  • Brožura .  Originální výstup je rozložen vždy jako 2 listy na stránku a pořadí upraveno tak, aby výstup tvořil brožuru - tj. aby šel po vytisknutí (oboustranném) přeložit a číst jako brožuru. Pokud zdrojový počet stran není dělitelný čtyřmi, jsou dodatečné prázdné stránky umístěny na konci.

  • Brožura (poslední strana vždy na konci) .  Speciální typ brožury, používán bude pravděpodobně jen u Diploma Supplementu. Tento report obsahuje speciální informační poslední stránku, která obsahuje informace obecného charakteru a někteří zákazníci si přejí, aby tato stránka byla skutečně vždy na konci brožury. Tedy v případě, kdy celkový počet stran Diploma Supplementu není dělitelný čtyřmi, jsou prázdné stránky doplněny před poslední stránku. Tato je pak zobrazena vždy jako poslední stránka brožury.

Možnosti rozložení stránek (šedivá čísla jsou prázdné stránky - označují pouze číslo stránky kdyby taková v originálním dokumentu ještě byla)

Obrázek 779. Možnosti rozložení stránek (šedivá čísla jsou prázdné stránky - označují pouze číslo stránky kdyby taková v originálním dokumentu ještě byla). 

Nastavení požadovaného rozložení stránek je součástí informace o šabloně - při volbě šablony si tedy uživatel vybírá i zvolené rozložení.

Více stránek reportu na cílovou stránku při tisku

V modulu nových reportů není na rozdíl od některých původních starých reportů k dispozici možnost například "zobrazit více potvrzení o studiu na jednu stránku" (například 2 či 3). Tato možnost již z technických důvodů není a nebude k dispozici.

Tato funkce i dříve způsobovala různé komplikace (například se obsah porůznu nevešel, přetékal mezi částmi a podobně). Ale hlavně s funkcemi, které jsou již k dispozici či jsou připravovány do budoucna, to nejde. Například jde o elektronické podepisování, pečetění, případně odesílání hotových potvrzení o studiu někam/někomu (například spisové službě, přímo studentovi a podobně). Výstup prostě nelze dělit jemněji, než na jednotlivé stránky (A4) cílového dokumentu.

Technicky totiž umíme vygenerovat třeba 1000 potvrzení o studiu na 1000 stránek, pak je rozdělit na jednotlivé stránky, opečetit každou jednotlivou stránku pečetí univerzity, zařadit je postupně jednotlivým studentům do spisu - ale vše jde maximálně do úrovně jedné stránky v PDF. Jakmile by byly 2 nebo 3 potvrzení na stránce, cokoliv z tohoto by již nebylo možné.

Report s přílohami

Reportovací nástroj je na tuto funkci připraven zcela obecně, nicméně je využita (zatím - srpen 2021) pouze u tisků (e-)přihlášek. Při výstupu do PDF podporuje modul možnost vkládání příloh ve formátu PDF přímo mezi svůj "běžný" výstup. Tedy - je umožněno vytvořit výsledné PDF tak, že nejprve je přihláška prvního uchazeče (např. na 1-4 stránky), následují stránky postupně ze všech PDF souborů, které jsou v databázi IS/STAG uloženy k danému přijímaícmu řízneí jako přiložené PDF soubory. A po nich následuje přihláška druhého uchazeče (v pořadí výběru dle parametrů sestavy) a opět přílohy.

Přílohy u tisku přihlášek

Obrázek 780. Přílohy u tisku přihlášek. 

Podpora PDF/A

Od srpna 2022 lze aktivovat podporu pro generování nikoliv klasického PDF, ale archivního PDF/A ve verzi 3a nebo 3b. Podpora se netýká zcela všech reportů a výstupů, ale pouze těch, které jako technologii generování používají interně reportovací nástroj Jasper Reports.

Malá část reportů je generována v TeXu a ty PDF/A nepodporují - tj. reporty, které PDF/A nepodporují, jsou tyto: Diploma Supplement, Summary of Students Data, Podklady VŠKP, Zadání VŠKP, Údaje o VŠKP, Titulní stránky VŠKP, Dodatek k osvědčení.

Chcete-li zapnout podporu generování PDF/A, zvolte požadovanou verzi standardu. Podporované jsou 3a a 3b. Podle toho nastavte parametr IS/STAG PDF_A_VERZE. Od té chvíle by se v portálu u podporovaných reportů mělo jako výchozí nastavení objevit "Výstupní formát: PDF/A". I nadále půjde generovat zcela klasické PDF soubory, ale jako výchozí a předem vybraná volba bude použito PDF/A.