Náhled a potvrzení dokumentu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Funkce, jejíž využití je za běžných okolností uživatelsky "dobrovolné", ale v mnohých případech ji aplikace lehce "vynucuje" či doporučuje. Myšlenka spočívá v tom, že zvláště do budoucna bude přibývat situací, kdy vygenerované PDF dokumenty neskončí na portálové stránce čekající, až si je uživatelé stáhnou. Ale čím dál častěji bude docházet k přenosu finálních dokumentů někam, kde už "na tom záleží". Například k elektronickému podepsání (tam ještě může podepisující při kontrole narazit na problém), ale třeba jen k automatizovanému elektronickému pečetění a následně třeba rovnou do spisu studenta/uchazeče ve spisové službě.

Prostě aplikace sama iniciuje/vykoná nějakou akci, která je nevratná/"těžko vratná"/drahá (např. elektronická časová razítka organizaci něco stojí) a podobně. Z toho důvodu je implementován tzv. "náhled a potvrzení" uživatelem. Ve formuláři s parametry lze zaškrtnout volbu "vyžadovat potvrzení před dokončením" a aplikace poté, co dokončí všechny nutné fáze tvorby PDF dokumentu, vyzve uživatele k náhledu a potvrzení, že je dokument opravdu v pořádku a že má dojít k oné "finální akci" (zaslání do spisové služby / zaslání k podpisu / …). V náhledu je schválně do dokumentů na jejich pozadí doplněn výrazný text "náhled dokumentu" úhlopříčně přes jednotlivé stránky, aby nedošlo k omylu a použití tohoto PDF:

Výzva k potvrzení

Obrázek 782. Výzva k potvrzení. 

Náhled a potvrzení vygenerovaného dokumentu

Obrázek 783. Náhled a potvrzení vygenerovaného dokumentu. 

Zobrazení PDF souboru přímo ve webové stránce je technicky (i v dnešní době) stále ještě netriviální a nemusí fungovat spolehlivě ve všech prohlížečích, zvláště víme o problémech v mobilním světě. Aplikace obsahuje interně dvě technická řešení, jak to udělat - přímo nativně s podporou prohlížeče (existuje-li) a jako náhradní řešení používá Online PDF prohlížeč od Google. Jako poslední záložní varianta je ve spodní části okýnka odkaz ke stažení PDF k náhledu nběžným softwarem nainstalovaným u klienta (např. Adobe Reader a podobně).

V případě zamítnutí dojde k odstranění vygenerovaného PDF a je možno zopakovat celý proces (například opravit zadávání ve formuláři s parametry a spustit znovu).

Poznámka pro administrátory: Tuto funkci lze s výhodou použít i při nastavování reportu pro některou uživatelskou roli, konkrétně například při konfiguraci studentem iniciovaného generování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu. Mohou studentům tuto funkci "vnutit", tj. aplikace bude před odesláním k pečetění studenta nechávat potvrdit, že potvrzení opravdu chce v té podobě, jak vypadá.