Informace pro uchazeče

Portál IS/STAG podporuje export a import dat ve formátu XML. Uchazeč tak může přenášet exportovaná data mezi systémy různých institucí, které tento formát podporují. Podrobnější informace o formátu a možnostech přenášených dat se nachází na úvodní stránce Přenos dat mezi systémy.

Místa, kde je možné data exportovat jsou označena ikonou . Možnost importu dat označuje ikona .

Export dat

Uchazeč může exportovat data, která dříve vyplnil v E-Přihlášce. Na přehledové stránce se nachází ikona pro export dat uchazeče.

Export dat uchazeče

Obrázek 29. Export dat uchazeče. 

Import dat

XML soubor s daty bude uchazeč importovat pravděpodobně v informačním systému jiné školy, než ve kterém ho exportoval. V portálu IS/STAG stačí v rámci jednoho přihlášení soubor nahrát jedenkrát a následně z něj na různých místech importovat vhodná data.

Známky z předchozího studia

V portálu IS/STAG je možné importovat známky z předchozího studia. Import se nachází v E-Přihlášce v části Požadavky oboru. Vedle jednotlivých předmětů se zobrazuje ikona pro import známky.

Import známek z předchozího studia

Obrázek 30. Import známek z předchozího studia. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého uchazeč nahraje exportovaná data. Pokud systém nalezne data, která je možné do formuláře importovat, zobrazí je uchazeči k výběru.

Volba známky

Obrázek 31. Volba známky. 

Po kliknutí na zvolenou známku se do políčka vedle ikony tato známka doplní. Uchazeč může dále tyto položky upravovat a doplňovat.

Osobní údaje

V portálu IS/STAG je možné importovat osobní údaje uchazeče. Import se nachází v E-Přihlášce v části Osobní údaje. Nad formulářem pro vyplnění osobních dat obsahuje ikonu pro import osobních údajů.

Import osobních údajů

Obrázek 32. Import osobních údajů. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého uchazeč nahraje exportovaná data. Pokud již soubor nahrál v části se známkami z předchozího studia, nemusí zde již data nahrávat a může rovnou zvolit, která data chce do formuláře importovat.

Volba dat

Obrázek 33. Volba dat. 

Po kliknutí na zvolenou dříve vyplněnou přihlášku se do formuláře importují osobní údaje uchazeče, které byly v rámci této přihlášky vyplněny. Uchazeč může tyto položky dále upravovat a doplňovat.