Nástroj — Moje entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento nástroj umožňuje rozvrháři nadefinovat si libovolné množství skupin předmětů, místností, dnů, dat, učitelů, kroužků, studijních programů, oborů, kombinací a studijních plánů. Můžete si tak udělat několik skupin například vašich místností, do kterých právě rozvrhujete, či pro zrychlení vyhledávání třeba učitelů atd.

Všechny tyto entity se ukládají a při příštím spuštění programu jsou opět k dispozici. Vámi nadefinované entity jsou pak k dispozici na všech místech, kde se nějakým způsobem vybírá daná entita — například vaše místnosti jsou k dispozici ve vyhledávacích oknech místností (tlačítko historie vyhledávání), v kontextovém menu rozvrhové akce, v kontextovém menu rozvrhu například při vybírání položek na osu Y a na dalších místech.

Pokud máte v tomto nástroji nějaký seznam entit otevřen a klikáte na rozvrhové akce v rozvrhu (a máte povoleno Automaticky testovat kolize), pak se jednotlivé entity automaticky obarvují dle typu kolize, který by v nich nastal — více v kapitole o kolizích.

Nástroj se ovládá asi zcela zřejmě — vlevo nahoře je třeba zvolit aktuálně prohlížený typ entit, v levém seznamu dole je pak seznam skupin, kam si můžete přidávat, mazat skupiny a přejmenovávat (2x kliknutí na název skupiny). Po výběru některé skupiny se v seznamu napravo objeví všechny entity, které do seznamu náleží. Podobně lze entity přidávat, mazat či měnit jejich pořadí.

Celé seznamy lze také přidávat ještě rovnou z jakéhokoliv vyhledávacího formuláře — použitím tlačítka v pravém dolním rohu: Vybrané do mých místností (ve formuláři pro vyhledávání místností). Toto tlačítko vytvoří nový seznam místností, zeptá se jak jej chcete pojmenovat a poté do něj přidá všechny místnosti, které byly ve vyhledávacím okně vybrány.

V seznamu jednotlivých entit lze vybírat jednu či více položek a na ně pak kliknout pravým tlačítkem myši — objeví se pak kontextové menu IS/STAG entit, kde lze například tyto vybrané kroužky přidat k rozvrhové akci atd. Stejně lze klikat nejen na jednotlivé entity, ale i na celé jejich Vámi vytvořené seznamy (tj. do levé tabulky).

Varování

Seznamy vámi nadefinovaných entit nezávisí na zvoleném období v aplikaci — můžete si tedy v roce 2007 vytvořit seznam předmětů a pak přepnout do roku 2008. V tom případě se může stát, že některé z těchto předmětů nejsou v tomto období k dispozici, protože se v tomto roce nevyučují. Z vašich seznamů se neztratí, pouze budou zobrazeny šedivě a nepůjde s nimi v daném období nic dělat. Když se ale přepnete zas do období, kde entity jsou, budou plně funkční.