Nástroj — Nezobrazené akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Některé rozvrhové akce se z nějakého důvodu nemusejí vůbec objevit v grafickém rozvrhu — buď nemají nastaveny časové údaje (jsou tzv. aposteriorní) nebo díky nastavení osy Y je není kam dát. Takové akce, které jsou sice součástí rozvrhu, ale nelze je zobrazit v aktuálním grafickém pohledu, jsou v tomto nástroji v tabulce:

Stejně, jako můžete určit, které položky budou zobrazeny u rozvrhových akcí v grafickém rozvrhu, můžete tak učinit i v této tabulce. Buď můžete zaškrtnout, že chcete v této tabulce mít stejné informace, jako máte u rozvrhových akcí v grafickém rozvrhu anebo si můžete vybrat sloupečky speciálně pro tuto tabulku zvlášť.

Akce z tabulky nezobrazených akcí můžete přetahovat do plochy grafického rozvrhu! Tímto způsobem můžete elegantně umístit akci bez uvedeného času do rozvrhu (a tím ji tedy čas přiřadit).

Tabulka nezobrazených akcí zobrazuje všechny akce, nezávisle na tom, v jaké jsou ve skutečnosti vrstvě. Akce jsou v tabulce seřazeny podle dne, pak podle jejich jednorázovosti — tj. nejdřív normální akce a pak jednorázové (jednorázové jsou pak podle data svého konání). Dále pak podle času v rámci dne.

Rozvrhové akce v tabulce se chovají stejně, jako akce v grafickém rozvrhu — lze je klikáním vybírat (při stisknutí klávesy Ctrl jich lze vybrat více), vybrané akce lze upravovat editorem rozvrhových akcí či rychlým editorem (F2), akce lze mazat… Pravým tlačítkem se zobrazí kontextové menu.