Nástroj — editor rozvrhové akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento nástroj slouží společně s nástrojem rychlý editor k úpravě parametrů rozvrhové akce. Stejně jako na většině míst v aplikaci, i zde je vidět snaha vše co nejvíce minimalizovat, aby se co možná největší plocha obrazovky mohla věnovat rozvrhu. V editoru máte možnost upravovat všechny parametry rozvrhové akce podobně, jako v klientovi IS/STAG.

Varování

Změny se do rozvrhové akce uloží teprve po kliknutí na tlačítko Uložit, případně po stisknutí klávesy Enter nebo F10.

Editor rozvrhové akce

Obrázek 686. Editor rozvrhové akce.