Nástroj — Vrstvy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Nástroj Vrstvy

Obrázek 685. Nástroj Vrstvy. 

Akce, které jsou aktuálně v rozvrhu — je lhostejno zda jsou v něm skutečně zobrazeny anebo zda jsou v tabulce nezobrazených akcí — patří do některé z možných vrstev:

  • Vrstva akcí, které nelze vůbec měnit. V této vrstvě jsou umístěny akce, které nemáte vůbec oprávnění jakkoliv změnit. Tato oprávnění záleží na roli přihlášeného uživatele a jsou stejná jako např. ve Windows klientovi. Fakultní rozvrhář může měnit pouze akce, kterých je vlastníkem. Fakultní superrozvrhář může měnit pouze akce, jejichž vlastníkem je někdo z jeho fakulty. Univerzitní rozvrhář, prorektor a administrátor mohou měnit všechny akce.

    Akce, které nelze měnit, jsou mimo jiné také graficky odlišeny, mají červený čárkovaný okraj. Viz kapitola o rozvrhových akcích.

  • Vrstva (částečně) aposteriorních akcí. V této vrstvě jsou umístěny akci, které jsou alespoň částečně aposteriorní, tj. nemají uvedenu buč úplnou prostorovou (místnost) nebo časovou (den, čas, typ týdne a rozsah týdnů) informaci.

  • Vrstva chybných akcí. V této vrstvě jsou umístěny akci, které byly v programu změněny, ale nepodařilo se je uložit do databáze. Tedy většinou kvůli kolizi. Tyto akce zůstanou v této vrstvě dokud je neopravíte a nepodaří se je uložit. I při změně zobrazeného rozvrhu zůstanou chybné akce vidět — jedná se vlastně o vaši neuloženou práci a proto ji budete mít neustále na očích.

  • Vrstva rozvrhu. Základní vrstva, vždy pojmenovaná podle právě zobrazeného rozvrhu — než začnete s akcemi různě manipulovat, jsou v této vrstvě uloženy všechny akce z právě zobrazeného rozvrhu (pouze chybné, aposteriorní a akce pouze pro čtení jsou již rovnou ve svých vlastních vrstvách).

  • Vlastní vrstvy. Máte možnost si libovolnou akci (či skupinu akcí) přemístit do vlastní vrstvy. Tato vrstva zůstává zachována i při změně zobrazeného rozvrhu. Další informace viz kapitola o využití vlastní vrstvy.

  • Vrstva ostatních akcí. Vrstva, kde jsou všechny akce, které nelze umístit do jiné vrstvy.

  • Vrstva fiktivních akcí. V této vrstvě jsou umístěny tzv. fiktivní akce — akce určené pro přehledné vyhledávání volných místností. Více o fiktivních akcích zde.

Důvodů pro použití vrstev je několik. Jednak si můžete každou vrstvu graficky odlišit (změnit její průhlednost), barvu (pokud je nastavena barva vrstvy, pak všechny akce mají tuto barvu — bez ohledu na typ akce či platnost — např. chybné akce jsou vždy červené) či si zobrazení vrstvy zcela vypnout (třeba nemusíte chtít vidět akce, které stejně nemůžete měnit).

Druhý důvod bude zřejmý později. Při změně rozvrhu (při použití vyhledávátek nahoře a zobrazení jiného rozvrhu) se všechny akce v programu vymění za akce nového rozvrhu. Výjimkou jsou pouze dvě vrstvy — vrstva chybných akcí a vlastní vrstvy. Jakmile je nějaká akce chybná, znamená to, že byla změněna, ale nepodařilo se ji z nějakého důvodu uložit do databáze (třeba kvůli kolizi). Takové akce se proto nezbavíte, zůstane neustále ve vrstvě chybných akcí, dokud ji neopravíte tak, že ji půjde uložit.

Druhou zmíněnou výjimkou jsou vlastní vrstvy. Pokud libovolnou akci (či skupinu akcí) převedete do jejich vlastní vrstvy (buď klávesa V na akci anebo v kontextovém menu akce zvolit Do vlastní vrstvy), tyto akce se pak při změně rozvrhu neztratí, ale taktéž zůstanou. Můžete tedy akci převést do vlastní vrstvy a pak například postupně procházet rozvrhy místností — uvidíte i tuto akci a poznáte, zda ji do dané místnosti můžete či nemůžete umístit. Když najdete vhodnou místnost, vrátíte akci do rozvrhu (opět double-click či kontextové menu) — akci bude nastavena příslušná místnost. Detailně je tento způsob popsán v kapitole věnované práci s vlastními vrstvami.