Hromadný editor parametrů rozvrhových akcí

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pro rychlé, pohodlné a hromadné přiřazování kroužků, dalších učitelů a zakázaných akcí slouží tento nástroj. Z rozvrhu jej lze vyvolat klávesou F3 či z kontextového menu akce. Jak již název napovídá, je možno upravovat parametry jediné, ale i více vybraných rozvrhových akcí zároveň.

Nástroj hromadný editor

Obrázek 688. Nástroj hromadný editor. 

Nástroj funguje jednoduchým způsobem:

  • Výběr rozvrhových akcí. V horní části jsou zobrazeny všechny rozvrhové akce, pro které byl nástroj otevřen (tj. ty, které byly před otevřením nástroje vybrány v rozvrhu). Na začátku jsou vybrány všechny, je ovšem možno výběr myší a klasicky klávesami Ctrl, Shift změnit.

  • Výběr typu parametru. Na třech záložkách je možno přepnout, jaký typ parametrů je právě upravován. Je možno přepnout mezi kroužky, dalšími učiteli a zakázanými akcemi. Ve všech případech funguje vše prakticky totožně, v dalším textu budu psát pro případ úpravy kroužků.

  • Zobrazení aktuálních kroužků (učitelů, zakázaných akcí). Prostřední tabulka zobrazuje kroužky aktuálně přiřazené k vybraným rozvrhovým akcím. Pokud je akcí vybráno více, zobrazuje tabulka všechny kroužky, které jsou u všech těchto akcí (bez duplicit).

  • Výběr předdefinovaných položek pro přidání z Moje entitySpodní dvě tabulky umožňují výběr položek, které máte nadefinovány v nástroji Moje entity.

Ve formuláři je možno provádět následující operace:

  • Přidání kroužků (učitelů, ZA) k rozvrhové akci. Ať jsou položky (kroužky) vybrány jakýmkoliv způsobem, vždy se přidají ke všem rozvrhovým akcím, které jsou vybrány v horní tabulce. Položky se samozřejmě přidávají jen k těm akcím, které je ještě nemají. Pro přidání slouží tlačítka se znakem PLUS a je možno buď vybírat zespodu z předdefinovaných entit anebo použít tlačítko PLUS uprostřed a použít vyhledávací formulář.

  • Odebrání kroužků (učitelů, ZA) od rozvrhové akce. Ať jsou položky (kroužky) vybrány jakýmkoliv způsobem, vždy se odeberou od všech rozvrhových akcí, které jsou vybrány v horní tabulce. Položky se samozřejmě odebírají jen od těch akcí, které je obsahují. Pro odebrání slouží tlačítka se znakem MÍNUS a je možno buď vybírat zespodu z předdefinovaných entit anebo přímo v prostřední tabulce vybrat položky, které jsou odebrány.

  • Úprava zakázané/povolené akce. Výjimečný případ tvoří zakázané akce — ty je možno nejen přiřazovat a odebírat, ale také jednotlivě upravovat. Po dvojitém kliknutí na zakázanou akci v prostřední tabulce (nebo použitím tlačítka s obrázkem tužky) je možno zvolenou zakázanou akci upravit. Po upravení je tato zakázaná akce změněna u všech vybraných rozvrhových akcí, které přesně tuto zakázanou akci obsahovaly.