Společně vyučované akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

IS/STAG umožňuje vytvářet skupiny tzv. společně vyučovaných akcí. Nejedná se o skupiny z hlediska zapisování studentů (tj. o skupiny rozvrhových akcí), ale o skupiny z hlediska časoprostorového — akce, které jsou společně vyučované, sdílejí stejné místo a čas. Tj. v jedné místnosti ve stejném čase se vyučuje více rozvrhových akcí, například různých předmětů. Pro vytváření společně vyučovaných akcí slouží dialogové okno, které se aktivuje klávesovou zkratkou Ctrl-K (či z kontextového menu akce) a které umožňuje vytvoření či úpravu skupiny společně vyučovaných akcí.

Nástroj pro práci se společně vyučovanými akcemi

Obrázek 691. Nástroj pro práci se společně vyučovanými akcemi. 

Nástroj funguje jednoduchým způsobem:

  • Výběr rozvrhových akcí. V rozvrhu vyberte buď jednu rozvrhovou akci nebo rovnou více rozvrhových akcí, ze kterých chcete vytvořit skupiny společně vyučovaných akcí. Skupina bude ve výsledku mít čas a místnost podle první vybrané akce.

  • Stiskněte Ctrl-K či vyberte přes kontextové menu akce. V dialogovém okně se objeví akce, které byly vybrány v rozvrhu. Tlačítky napravo můžete další akce do seznamu přidávat či je odebírat.

  • Určete kapacitu skupiny. Volitelně můžete určit kapacitu této společně vyučované skupiny akcí. Kapacita určuje, jaké je maximální obsazení (studenty) všech akcí ve skupině dohromady. Pokud tedy dáváte do místnosti o kapacitě 100 studentů například 3 společně vyučované akce, nastavte všem těmto akcím kapacitu 100 a zároveň nastavte kapacitu 100 i celé společně vyučované skupině. Určení kapacity není povinné.

  • Klikněte na tlačítko Vytvořit skupinyTím vznikne skupina společně vyučovaných akcí, která bude v čase a prostoru umístěna podle první z akcí v tabulce.