Nástroj — Pohledy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Veškeré nastavení aktuálního rozvrhu — aktuální období, vyhledané entity, vybraný rozvrh, osa Y, osa X — je možno uložit jako tzv. Pohled na rozvrh a pak snadno a rychle mezi pohledy přepínat bez nutnosti mnoha nastavování jednotlivých částí pohledu.

Nástroj je tedy jednoduchá tabulka obsahující seznam pohledů, které si uživatel do ní uložil. Zároveň je v nástroji umístěna i možnost přepnutí aktuálního období programu. Tlačítka v horní části nástroje slouží postupně zleva k:

  • Uložení aktuálního zobrazeného pohledu do seznamu pohledů

  • Smazání vybraného pohledu z tabulky

  • Zobrazení vybraného pohledu. Stejně tak lze 2x kliknout na položku v tabulce pro její zobrazení.

Nástroj pohledy

Obrázek 699. Nástroj pohledy. 

Nástroj je koncipován pro zobrazení v úzkém proužku na výšku — předpokládá se, že bude používaný připojený vedle nástroje zobrazujícího rozvrh a bude sloužit právě k rychlému přepínání často používaných pohledů na rozvrh. V plánu je ještě možnost přiřadit prvním deseti pohledům klávesové zkratky a pak je vyvolávat pouze těmito zkratkami.

Vlastní pohled na rozvrh se skládá z položek:

  • Aktuální období programu (rok, semestr)

  • Vyhledávací kritérium aktuálně zobrazeného rozvrhu

  • Aktuální osy rozvrhu (časová řada i osa Y)

  • Nastavení zobrazených položek u rozvrhových akcí

  • Položky vyhledané v horním panelu + aktuálně vybraná položka

Všechny tyto součásti jsou tedy zapamatovány a při vybrání pohledu nastaveny.