Nástroj pro požadavky na rozvrh

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento nástroj slouží k zobrazení a úpravám požadavků na rozvrh od vyučujících, které se bezprostředně týkají vybrané rozvrhové akce. Vyučující mohou své požadavky zadávat na portálu IS/STAG v portletu Požadavky na rozvrh. Další příklady a tipy pro práci jak lze různě využívat požadavky na rozvrh jsou k dispozici v kapitole tipy pro práci — požadavky.

Požadavky na rozvrh mohou být dvou druhů — požadavky vyučujícího na svůj čas (kdy chce, nechce, nemůže učit, kdy má konzultační hodiny) a požadavky na místa výuky. Stejně tak je rozdělen nástroj na dvě záložky:

Požadavky na rozvrh učitele

Nástroj požadavky — rozvrh učitele

Obrázek 700. Nástroj požadavky — rozvrh učitele. 

Tabulka zobrazuje seznam jednotlivých časových požadavků všech učitelů, kteří figurují u vybraných rozvrhových akcí. V případě, že zrušíte výběr položky Zobrazovat dle výběru, můžete si prostřednictvím tlačítka Vybrat učitele vybrat jednoho či více vyučujících ručně.

V tabulce jsou požadavky uvedeny v přehledné a kompletní formě. Stejně tak uvidíte tyto požadavky i v grafické podobě v okamžiku, kdy začnete přetahovat rozvrhovou akci — tam však může být kolizí mnoho najednou a tyto informace mohou snadno zaniknout.

Jako u každé kontroly máte samozřejmě možnost si nastavit výjimky či celou kontrolu například pro úroveň učitel nechce vypnout. V tom případě se pak kontrola nebude zobrazovat přímo u rozvrhové akce, v tomto nástroji se však vždy zobrazí všechny relevantní požadavky učitele. Pouze pokud je v nastavení určeno, že se mají ignorovat neschválené požadavky, tak tyto pak nejsou vidět ani zde.

Rozvrháři sice nemohou upravovat či mazat požadavky, které byly zadány katedrami či vyučujícími. Mají ale možnost (a nově nyní i přímo v editoru rozvrhu) zadávat a upravovat požadavky vlastní. Je totiž možné, že až v průběhu rozvrhování se dostane k rozvrháři nějaký požadavek vyučujícího, který je třeba zapracovat. Rozvrhář tak v tomto nástroji klikne na tlačítko Přidat požadavek a vyplní potřebné údaje v následujícím dialogovém okně:

Přidání či úprava požadavku učitele

Obrázek 701. Přidání či úprava požadavku učitele. 

Požadavky na místa výuky

Nástroj požadavky — místa výuky

Obrázek 702. Nástroj požadavky — místa výuky. 

Podobně jako v předchozím případě, zde jsou vidět všechny požadavky na místo výuky vybrané rozvrhové akce (musí být vybrána právě jedna). Protože požadavky mohou být dvou typů v závislosti na rozhodnutí školy (požadavky na předmět/typ akce a na konkrétní rozvrhové akce), jsou zde zobrazeny oba typy požadavků.

Stejně jako v případě časů učitele se zde zobrazují všechny požadavky nehledě na nastavení kontrol, pouze se bere v úvahu možnost ignorování neschválených požadavků.

Stejně jako u požadavků na čas učitele i požadavky na místa výuky mohou rozvrháři zadávat přímo v této aplikaci:

Přidání či úprava požadavku na místo výuky

Obrázek 703. Přidání či úprava požadavku na místo výuky. 

Nastavení požadavků na rozvrh

  • Ignorovat neschválené požadavky. Některé katedry či fakulty mohou používat systém schvalování požadavků vyučujících. To znamená, že učitelé si sice mohou zadat libovolné požadavky na rozvrh na příští roky, ale jejich nadřízené pracoviště (katedra/fakulta) musí ještě tyto požadavky schválit/zamítnout. Je to čistě z důvodů eliminace nesmyslných požadavků (v pátek nechci učit). Je-li tato položka zaškrtnuta, pak editor rozvrhu bere v úvahu pouze ty požadavky, které byly schválené.

  • Brát všude v úvahu doporučené místnosti. Je-li zaškrtnuto, pak se na všech možných místech, kde to má význam, berou v úvahu doporučené místnosti pro předmět/rozvrhovou akci. To znamená, že při výběru místnosti pro akci se zobrazují pouze ty místnosti, které vyhovují požadavkům učitele. Ostatní místnosti vůbec nejsou zobrazeny. Pokud není zaškrtnuto, zobrazují se i ostatní místnosti, ovšem jsou alespoň barevně odlišeny (stejně, jako by v nich byla kolize).