Kontextové menu IS/STAG entit — předmětů, místností, učitelů, kroužků, plánů, …

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kdekoliv se v aplikaci vyskytuje tabulka se seznamem takových IS/STAG entit, podle kterých lze zobrazit jejich rozvrh, je možno na tabulku kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit si menu. Jedná se tedy o tabulky předmětů, místností, učitelů, kroužků, studijních plánů a případně dnů.

Kontextové menu IS/STAG entit

Obrázek 729. Kontextové menu IS/STAG entit. 

  • Nastav vybraným akcím. Pokud jsou v rozvrhu vybrané nějaké akce a bylo kliknuto na entitu, kterou lze akcím nastavit (předmět, místnost, den, hlavní učitel), pak je tato volba k dispozici.

  • Přidej vybraným akcím. Pokud jsou v rozvrhu vybrané nějaké akce a bylo kliknuto na entity, které lze akcím přidat (kroužek, další učitel), pak je tato volba k dispozici. Můžete tedy například snadno přidávat více kroužků rozvrhové akci.

  • Odeber vybraným akcím. Pokud jsou v rozvrhu vybrané nějaké akce a bylo kliknuto na entity, které lze akcím odebrat (kroužek, další učitel), pak je tato volba k dispozici.

  • Umístit na osu Y. Pokud bylo kliknuto na entity, které lze umístit na osu Y, pak je tato volba k dispozici.

  • Ukaž rozvrh. Pokud je vybrána právě jedna položka ve zmíněné tabulce, na kterou bylo kliknuto, pak je možno přímo zobrazit rozvrh vybrané položky.

  • Export do PDF/HTML. Slouží k exportu rozvrhu či více rozvrhů (v případě, kdy je v tabulce vybráno více položek najednou) do PDF či do podoby webové stránky (HTML). Může se tedy hodit třeba pro vyrobení PDF s rozvrhy všech vámi spravovaných studijních plánů, předmětů atd. Více naleznete v kapitole o exportu.

Kromě těchto možností umožňuje menu i další akce, které již jsou specifické pro konkrétní typ objektu, nad kterým bylo menu vyvoláno. Jedná se o tyto možnosti:

  • Úprava a smazání kroužku. Přímo z aplikace je možno upravovat či mazat předzápisové kroužky.